Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Φτώχεια και ανεργία οι βασικές αιτίες

Το Τμήμα Πρόληψης και Υγείας της ΠΚΜ για την Παγκόσμια Ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καταλήγουν στην αυτοκτονία η οποία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15 έως 29, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, που είναι η 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις αιτίες, που προκαλούν την αυτοκτονία.

«Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η αυτοκτονία είναι μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε χώρες με υψηλό εισόδημα και μία αναδυόμενη απειλή για τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Στην πραγματικότητα, το 2012, το 75% των αυτοκτονιών σε παγκόσμιο επίπεδο αφορούσε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Ωστόσο, οι αυτοκτονίες μπορούν να προληφθούν με έγκαιρες παρεμβάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και οι οποίες συχνά είναι χαμηλού κόστους. Κατά τον Π.Ο.Υ.: -Πάνω από 800 000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω αυτοκτονίας κάθε χρόνο -Μια προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για αυτοκτονία στο γενικό πληθυσμό. -Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις ηλικίες μεταξύ 15-29 ετών. -Ο «δείκτης» παγκόσμιας θνητότητας για τη αυτοκτονία είναι 16 ανά 100.000 άτομα και αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα θάνατο κάθε 40 δευτερόλεπτα. -Κατάποση των φυτοφαρμάκων, ο απαγχονισμός και τα πυροβόλα όπλα είναι από τις πιο κοινές μεθόδους αυτοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Διεθνής Συνεργασία για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International Association for Suicide Prevention IASP ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) συνεργάζονται στενά από το 2003 για την πρόληψη των αυτοκτονικών τάσεων. Από τη συνεργασία αυτή προέκυψε η Παγκόσμια Ημέρα της Πρόληψης της Αυτοκτονίας να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου. Στόχος της επετείου αυτής είναι η παγκόσμια αφύπνιση και η ενημέρωση του κοινού για το σοβαρό αυτό κοινωνικό φαινόμενο καθώς και η ανάπτυξη των στρατηγικών πρόληψης και προαγωγής που οδηγούν στην αντιμετώπιση του. Το θέμα του φετινής επετείου είναι «Συνδέω, Επικοινωνώ, Φροντίζω» και επιδιώκει: -την συνεργασία όλων των φορέων και την σύνδεση τους στο κοινό πρόβλημα τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο (Συνδέω), -την ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων ώστε να μην αποσιωπούνται γεγονότα με τον φόβο του στίγματος (Επικοινωνώ) και -την μέριμνα για την χάραξη πολιτικών για την ψυχική υγεία (Φροντίζω). Επί πλέον το «φροντίζω» αναφέρεται στις κοινότητες, οι οποίες πρέπει να ενδιαφέρονται αρκετά για να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να υποστηρίξουν εκείνους που μπορεί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο όπως και στους επαγγελματίες υγείας . Στην αυτοκτονία παίζουν ρόλο ένα σύνολο από παράγοντες όπως ψυχολογικοί, κοινωνικοί, βιολογικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν. Η φτώχεια, η ανεργία, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, η κατάρρευση σχέσεων, νομικά προβλήματα, προβλήματα στην εργασία κ.λ.π αναγνωρίζονται διεθνώς, ως προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για τα ευάλωτα άτομα. Τα ψυχικά προβλήματα όπως η κατάθλιψη και άλλες διαταραχές της διάθεσης, η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, ένα ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, η κοινωνική απομόνωση παίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Αξιοσημείωτη είναι η συσχέτιση που αναδείχθηκε (11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2016) μεταξύ των οικονομικών δυσχερειών και της ανεργίας με την αυτοκτονική τάση. Στην Ελλάδα αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις ιατροδικαστικές και ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 533 το 2013, έναντι 508 το 2012. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόπειρες. Σύμφωνα με μία έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, έδειξε μεταξύ άλλων ότι οι αυτοκτονίες των ανδρών αυξάνονται με την κρίση ενώ των γυναικών μειώνονται. Οι άνδρες επιλέγουν τον απαγχονισμό ενώ οι γυναίκες την πτώση. Οι ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνική «συνεκτικότητα» ειδικά με την οικογένεια και τους φίλους που προσφέρουν κοινωνικό στήριγμα, η υψηλή αυτοεκτίμηση και η σταθερότητα αποτελούν προστατευτικούς μηχανισμούς. Η ευχερής πρόσβαση των ατόμων στις θεραπείες των ψυχικών διαταραχών, τα προγράμματα πρόληψης των αυτοκτονικών τάσεων, η εφαρμογή των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και η αρωγή της πολιτείας είναι τα εργαλεία προαγωγής της υγείας του πληθυσμού. Στο Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία του Π.Ο.Υ. 2013-2020, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να εργάζονται προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου στόχου, που είναι η μείωση του ποσοστού των αυτοκτονιών στις χώρες μέλη κατά 10% μέχρι το 2020».