Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Οξύμωρη» η αντιπροσώπευση στον Σύνδεσμο

Αλλαγή στην αναλογία εκπροσώπησης στο Σύνδεσμος Ύδρευσης Πιερίας ζητά ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

DSC_0910Την τροποποίηση του άρθρου το οποίο αφορά την εκπροσώπηση των περιοχών κάθε δήμου, στο συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, ζητά ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού.

Στόχος του Δήμου είναι, να αλλάξει τους συσχετισμούς στο συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος έχει την ευθύνη για την υδροδότηση της βόρειας Πιερίας, αλλά η ουσιαστική διαχείρισή γίνεται από το Δήμο Κατερίνης, ο οποίος λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού έχει και τις περισσότερες έδρες στο συμβούλιο. Ωστόσο, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, «ποντάρει» στο γεγονός οτι μπορεί ο Δήμος Κατερίνης να έχει περισσότερο πληθυσμό, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι (μικρότερο από το αντίστοιχο του Δήμου Πύδνας) υδροδοτείται από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Στην πρόταση που κατέθεσε ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού για την τροποποίηση του άρθρου 246 του νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) σχετικά με τη συγκρότηση των συμβουλίων Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 246 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα: 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του. 2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Σύνδεσμος Κοινοτήτων Πιερίας, που η σημερινή του ονομασία είναι Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε με Προεδρικό διάταγμα της 7-10-1934 και έχει έδρα την Κατερίνη. Σκοπός του είναι η ανεύρεση-εξόρυξη-μεταφορά-παροχή νερού προς ύδρευση και άρδευση των πρώην Δήμων Αιγινίου και Κολινδρού και των πρώην κοινοτήτων Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παλήοστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ.Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου και Αλωνίων Νομού Πιερίας. Οι ως άνω δήμοι και κοινότητες είναι και μέλη του Συνδέσμου. Προς επίτευξη των κοινωφελών αυτών σκοπών διαθέτει πλήρες δίκτυο μεταφοράς νερού από πηγές των Πιερίων ορέων, διατηρεί στην κυριότητά του πηγές και γεωτρήσεις, εκμισθώνει πηγές που ανήκουν σε τρίτους και γενικά μεριμνά για την επαρκέστερη, ασφαλέστερη και υγιεινή υδροδότηση των μελών του και των χιλιάδων κατοίκων των περιοχών αυτών. Από τις ως άνω εξυπηρετούμενες πρώην κοινότητες ανήκουν σήμερα στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού οι πρώην δήμοι Αιγινίου και Κολινδρού και οι πρώην κοινότητες Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παλήοστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Αλωνίων, ενώ στον δήμο Κατερίνης ανήκουν σήμερα οι πρώην κοινότητες Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ.Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου. Στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι πενταμελές και αποτελείται από ένα μέλος προερχόμενο από τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού και τέσσερα μέλη προερχόμενα από τον Δήμο Κατερίνης. Η αντιπροσώπευση αυτή των μελών – δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έγινε με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 246 του ΔΚΚ διότι ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού στο σύνολό του έχει πληθυσμό 15.179 κατοίκους ενώ ο δήμος Κατερίνης στο σύνολο του έχει πληθυσμό 85.851 κατοίκους με βάση την απογραφή του 2011 . Ο εξυπηρετούμενος υδρευτικά πληθυσμός του Συνδέσμου είναι για μεν τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού 14.409 κάτοικοι για δε τον Δήμο Κατερίνης 10.036 κάτοικοι. Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο φαινόμενο η αντιπροσωπευτικότητα του κάθε Δήμου μέλους στο ΔΣ του Συνδέσμου να γίνεται όχι με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του Συνδέσμου, αλλά με βάση το σύνολο του πληθυσμού εκάστου δήμου, έστω και αν ο συνολικός πληθυσμός δεν ταυτίζεται με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Άρα κριτήριο αντιπροσώπευσης -στελέχωσης είναι το σύνολο του πληθυσμού κάθε δήμου-μέλους, δηλ. στον υπολογιζόμενο πληθυσμό εκάστου δήμου συμπεριλαμβάνεται και ο μη εξυπηρετούμενος και μη υδροδοτούμενος πληθυσμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση ενώ ο ωφελούμενος και εξυπηρετούμενος πληθυσμός να προέρχεται κατά το μείζον μέρος του από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού η διοίκηση να απαρτίζεται κατά το 1/5 από τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού και κατά τα 4/5 της από εκπροσώπους του δήμου Κατερίνης. Αυτό αποτελεί πασίδηλη παραβίαση της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης του δήμου μας σε ένα Δ.Σ. Συνδέσμου που συστάθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους κατοίκους του δήμου Πύδνας-Κολινδρού και προφανή αναντιστοιχία και δυσαρμονία των εξυπηρετούμενων πολιτών και της διοίκησης του συνδέσμου. Ως αυτονόητη νομοθετική στρέβλωση λοιπόν, θα πρέπει για λόγους ισονομίας και δημοκρατικής αντιπροσωπευτικότητας, να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 246 του ΔΚΚ και να προβλεφθεί-ορισθεί ότι «η αντιπροσώπευση στη συγκρότηση του ΔΣ του Συνδέσμου θα γίνεται με βάση τον εξυπηρετούμενο από τον Σύνδεσμο πληθυσμό και όχι με βάση το σύνολο του πληθυσμού εκάστου δήμου-μέλους του Συνδέσμου». Συγκεκριμένα θα πρέπει να προστεθεί στη παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 ο όρος εξυπηρετούμενος από τον Σύνδεσμο πληθυσμός ως εξής: Αρθρο 246 του ν. 3463/2006 2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο από τον Σύνδεσμο πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.»