Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο του Αννόβερο

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»

Η τέταρτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “NON-FOR-LESL” πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Leibniz στο Αννόβερο της Γερμανίας με εταίρους από την Κύπρο (A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd), τη Γερμανία (GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER και Ingenious Knowledge BPR UG), την Ιταλία (Pixel Associazione Culturale) και τη Ρουμανία (Fundatia EuroEd).

Στη συνάντηση έγινε μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί από την προηγούμενη συνάντηση στην Ελλάδα μέχρι τώρα, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα καθώς και η προετοιμασία του διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερο τον ερχόμενο Νοέμβριο . Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NON-FOR-LESL έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ), να κάνει παρέμβαση σε σχολικό επίπεδο και να συμβάλλει στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για την κάλυψη του πρωταρχικού στόχου που έθεσε η στρατηγική ΕΕ 2020 για μείωση της ΠΕΣ σε ποσοστό λιγότερο από 10%. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξέλιξη της εκπαίδευσης με τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων (ΑΕΜ), η σύσταση για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το νέο εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Δηλαδή μέσω του προγράμματος υλοποιούνται οι στόχοι του Erasmus+ και οι τρεις κύριοι στόχοι της ΕΚ. Το σχολείο εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γυμνασίου, Ευάγγελος Καπέτης και η καθηγήτρια, Αικατερίνη Αγοραστού.