Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο

Θερμοκηπιακή μονάδα στην Πιερία, επιμηκύνει την περίοδο συγκομιδής ντομάτας1

Η επιμήκυνση της περιόδου συγκομιδής σε μία θερμοκηπιακή καλλιέργεια πολλές φορές είναι το ζητούμενο. Αν σκεφτούμε «τον χωροχρόνο» μίας θερμοκηπιακής καλλιέργειας, όπου ο χρόνος της καλλιεργητικής περιόδου πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερος και ο χώρος της καλλιέργειας περιορισμένος, η χρήση της κατάλληλης καλλιεργητικής φροντίδας η οποία αυξάνει την απόδοση της παραγωγής, χωρίς να μειώνει την ποιότητα του προϊόντος, αποτελεί τη λύση στην εξίσωση της σωστής διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κερδοφορία.

Μια από τις καλλιεργητικές φροντίδες που επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό την καλύτερη αξιοποίηση «του χωροχρόνο» της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην αναρριχώμενη ντοματιά, είναι το βλαστολόγημα του φυτού. Στην θερμοκηπιακή μονάδα του Σάκη Εσκίδη στην Πύδνας Πιερίας δίνουν μεγάλη σημασία στο βλαστολόγημα της αναρριχώμενης ντοματιάς ώστε να πετύχουν την επιμήκυνση της περιόδου συγκομιδής της. Ο τρόπος με τον οποίο γίνετε το βλαστολόγημα έχει ως αποτέλεσμα το φυτό να δίνει παραγωγή (φύτευση Φεβρουαρίου) έως και το Νοέμβριο.
Η εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται το βλαστολόγημα δίνει την δυνατότητα στη εκμετάλλευση να αξιοποιεί σχεδόν δύο φορές το ύψος του θερμοκηπίου ώστε να αυξήσει την παραγωγή του φυτού. Η μέθοδος αυτή πέρα από την αύξηση της παραγωγής, επιφέρει και μείωση του κόστος των συντελεστών παραγωγής, καθώς δεν έχουμε καινούργιές φυτεύσεις, ούτε επιπρόσθετες απολυμάνσεις, αλλά το σημαντικότερο συνεχίζουμε να παίρνουμε αδιάκοπα παραγωγή χωρίς χρονική καθυστέρηση.
Αξίζει μια επίσκεψη στα οργανωμένα θερμοκήπια του Σάκη Εσκίδη στην Πύδνας Πιερίας, που πέρα από τις καταπληκτικές ντομάτες ο καθένας έχει την ευκαιρία δει από κοντά την όλη προσπάθεια της αναρριχόμενης ντοματιάς
Δ.Ρ.