Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δημοτικές Οργανώσεις ΠΑΣΟΚ

Συγκροτήθηκαν σε Κατερίνη και Δήμο Δίου ΟλύμπουΔ.Ο. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Συγκροτήθηκαν σε όργανα και οι Δημοτικές Οργανώσεις ΠΑΣΟΚ των Δήμων Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης, αντίστοιχα.

Στην Δημοτική Οργάνωση Δήμου Δίου Ολύμπου, ομόφωνα εκλέχθηκαν οι Αθανάσιος Δάμπλιας (Γραμματέας), Μιχαήλ Νίτσιας (Αναπλ. Γραμματέας) και Κωνσταντίνα Στρατσιάνη (μέλος)
Στο Δήμο Κατερίνης εκλέχθηκε Γραμματέας ο Γιώργος Καλαμάτας, αναπληρωτής γραμματέας η Σοφία Δροσούνη και ο Στέφανος Τσιλογιάννης μέλος
Θα ακολουθήσει σύσκεψη της Νομαρχιακής Επιτροπής για κατανομή τομέων πολιτικής και δράσης και στο τέλος Σεπτεμβρίου σύγκλιση της Νομαρχιακής επιτροπής με διευρυμένη σύνθεση για προγραμματισμό δράσης και θέματα λειτουργίας.