Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Περισσότερο φως και στις Δημοτικές Ενότητες

Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού από το Δήμο Κατερίνης

1

Στον συστηματικό, ποιοτικό και επαρκή φωτισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στο σύνολο του Δήμου, συμβάλλουν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

Οι εργασίες, μεταξύ άλλων επικεντρώνονται στην αντικατάσταση ιστών και λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και γενικότερα στην τοποθέτηση και χρήση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, με τις πλέον ποιοτικές προδιαγραφές. Ειδικότερα, παρεμβάσεις αντικατάστασης λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της εβδομάδας τμηματικά, στις οδούς: 19ης Μαΐου, Αγίου Νεκταρίου, στο δρόμο Ανδρομάχης – Σβορώνου, στο ύψος της γέφυρας στην Ανδρομάχη, καθώς και στον παράπλευρο με τον Λευκό ποταμό (Πέλεκας) δρόμο. Επιπλέον, εκτελέστηκαν εργασίες αντικατάστασης ιστών και φωτιστικών σωμάτων, στην πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου, λαμπτήρων στην πλατεία Πολιτισμού στην πόλη της Κατερίνης, τοποθετήθηκε ιστός φωτιστικού σώματος στην Ολυμπιακή Ακτή, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, στις Τοπικές Κοινότητες Ρητίνης, Μοσχοχωρίου, καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας. Όπως τονίζει ο εντεταλμένος σύμβουλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Κώστας Τσιουκάνης: «Στόχος των παρεμβάσεων που γίνονται με τον συντονισμό του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη, και με βάση φωτομετρικές μελέτες, είναι η βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας του φωτισμού. Παράλληλα, οι εργασίες αποτυπώνουν τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας τόσο σε ό, τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας & πόρων, με όλα τα συνακόλουθα οφέλη τους, όσο και στην αποφυγή της φωτορύπανσης».