Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Παρεμβάσεις στη γέφυρα

Συντήρηση στη γέφυρα που ενώνει την Κατερίνη με την Ανδρομάχη

CAM04759a

Τη γέφυρα του Λεύκου ποταμού, στο ύψος της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου όπου πραγματοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας εργασίες επί αυτής.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση φθορών στο τμήμα του πεζοδρομίου της γέφυρας του Λεύκου ποταμού καθώς και της υπερύψωσης των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας αυτής. Η κ. Σοφία Μαυρίδου ενημερώθηκε από τον επιβλέποντα του έργου, κ Τηλέμαχο Λαῒτσα Μηχ/κός Έργων Υποδομής Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας για την πορεία των εργασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται άμεσα ώστε να καταστεί η επικοινωνία προς χώρο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης (Εμποροπανήγυρη Κατερίνης) ασφαλέστερη.