Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Συγκροτείται Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Δήμος Πύδνας Κολινδρού

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις μεταναστευτικές κοινότητες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την πρώτη τριετή θητεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016.

Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ή εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, δράση σχετική με ζητήματα ένταξης των μεταναστών και προάσπισης των δικαιωμάτων τους. Η πρόσκληση αφορά υποψηφιότητες από μεταναστευτικές κοινότητες (Β) και κοινωνικούς φορείς (Γ). Πληροφορίες για το Συμβούλιο και τη λειτουργία του στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.pydnaskolindrou.gr/κάτοικοι/αλλοδαποί-μετανάστες στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Σ.Ε.Μ. Δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου: Τηλέφωνο: 2353350 114 – 130 FAX: 23530 22990 E-mail: aiginio@otenet.gr