Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στην τελική ευθεία

Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις από τον δρόμο Αγ. Αποστόλων έως την Αγ. Παρασκευής Βροντούς1

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, κ. Σοφίας Μαυρίδου και της αναδόχου κατασκευής «ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ» στις 4 Ιουλίου 2016, στην τελική βρίσκεται το έργο ασφαλτόστρωσης της υφιστάμενης οδού από Αγ. Αποστόλους έως Αγ. Παρασκευή της Τ.Κ. Βροντούς που υλοποιείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η συγκεκριμένη εργολαβία προϋπολογισμού 170.000 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 77.122 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑΠ) έτους 2016 της Π.Ε. Πιερίας της Π.Κ.Μ., είχε σαν αντικείμενο την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης χαλικοστρωμένης οδού από Αγ. Αποστόλους έως την Αγ. Παρασκευή της Τ.Κ. Βροντού συνολικού μήκος 1.100m, μετά την υλοποίηση ανακατασκευής της υφιστάμενης στρώσεως υπόβασης οδοστρωσίας την κατασκευή νέων υπερκείμενων στρώσεως οδοστρωσίας (1 υποβάσεως και 1 βάσεως), με την παράλληλη υλοποίηση τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού. Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των στρώσεων οδοστρωσίας καθώς και η ασφαλτόστρωση της οδού σε όλο το μήκος, ενώ υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων για την απορροή των όμβριων υδάτων της οδού. Το έργο έχει καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30-12-2016. «Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το τεχνικό της πρόγραμμα για τη βελτίωση των οδικών συνθηκών ασφαλείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Πιερία με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου επιτυγχάνεται ασφαλέστερη και συντομότερη πρόσβαση προς τις παραπάνω αγροτικές περιοχές-εξυπηρετώντας τον αγροτικό κόσμο της περιοχής-αλλά και ενδυνάμωση παράλληλα του θρησκευτικού τουρισμού καθώς καθίσταται ασφαλής και άνετη η μετακίνηση των επισκεπτών της Πιερίας προκειμένου να περιηγηθούν στα σπουδαία θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας» τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου συμπληρώνοντας πως το έργο ολοκληρώνεται προσφέροντας ασφαλέστερη και εύκολη πρόσβαση στις αγροτικές περιοχές αλλά και ενδυνάμωση του θρησκευτικού τουρισμού εξυπηρετώντας τον κόσμο να επισκεφθεί τα πολλά και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της Πιερίας. «Με την άριστη συνεργασία Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Δήμου Δίου-Ολύμπου στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου που αποτελεί μια αναπτυξιακή προτεραιότητα για την αναβάθμιση της περιοχής», σχολίασε ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου Κώστας Δημόπουλος, ενώ ο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Τσιμήτρης, υπογράμμισε πως «μια δέσμευσή μας υλοποιήθηκε. Προσπαθούμε μέσα από την υλοποίηση έργων να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των πολιτών και να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους και την ποιότητα της ζωής τους» Επιτόπιο έλεγχο των παρεμβάσεων πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Δημήτρης Τσιμήτρης και ο Αντιδήμαρχος Δίου-Ολύμπου Αθανάσιος Καλαϊτζής, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα των εργασιών.Με την υλοποίηση του έργου διαφαίνεται η αγαστή συνεργασία που υπάρχει με το Δήμο Δίου-Ολύμπου και το Δήμαρχο Κώστα Δημόπουλο, για την επίτευξη κοινών στόχων που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη της Πιερίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.