Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις

Η Πιερική Αναπτυξιακή για τη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξηςuntitled

 

Η Πιερική Αναπτυξιακή με την εμπειρία της επιτυχούς υλοποίησης της πρωτοβουλία LEADER τις τέσσερις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού (από το 1991), έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας να εφαρμόσει ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στις αγροτικές περιοχές μέσω της επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Η Πιερική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο συγγραφής του τοπικού προγράμματος Leader Πιερίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει ή να επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρίας προκειμένου να καταγράψει-εφ’όσον επιθυμεί- κάθε ιδέα και σκέψη που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνδρομή στο έργο της Πιερικής Αναπτυξιακής για την συγγραφή ανταγωνιστικής πρότασης προκειμένου να εξασφαλισθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Η εκπόνηση στην παρούσα φάση αλλά και η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από την Πιερική Αναπτυξιακή, την Ομάδα Τοπικής Δράσης που δραστηριοποιείται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Η Πιερική Αναπτυξιακή με τον τρόπο αυτό στοχεύει στη σύνταξη μιας πρότασης που θα έχει αφουγκραστεί το σύνολο των τοπικών ζητημάτων.
Η διαδικασία αυτή αναµένεται να κρατήσει µέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου οπότε και λήγει η διορία για την υποβολή του Β΄ Φακέλου από την εταιρία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση έγκρισης του τοπικού προγράμματος LEADER της Πιερικής Αναπτυξιακής, θα ακολουθήσουν δημόσιες προκηρύξεις για την κατάθεση υποψηφίων επενδυτικών φακέλων από ενδιαφερόμενους επενδυτές, κάτι που αναµένεται µέσα στο 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο pieriki@otenet.gr, είτε τηλεφωνικά στo 2351027541, είτε με επίσκεψη στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής (16ης Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, 2ο όροφος – όπισθεν Δημαρχείου Κατερίνης).