Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πράσινο φώς για την τοποθέτηση υδατοδεξαμενών στα Κέντρα Φιλοξενίας

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης1

Τέσσερις αποφάσεις έλαβε το πρωί τής Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Κατερίνης την οποία συγκάλεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής – Αντιδήμαρχος Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα.

Με την παρουσία τού Αντιδημάρχου Δημήτρη Βαϊνά και των Δημοτικών Συμβούλων Αλέξανδρου Γιουμίδη, Γιώργου Ίτσιου, Γνωσούλας Χαϊλατζίδου και Χρήστου Λιανού, καθώς και της Γραμματέως επί των Πρακτικών, Ζωής Σερετίδου, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στα Γραφεία των Δημοτικών Παρατάξεων του Δ.Συμβουλίου λόγω διαδικασιών Διαγωνισμού που πραγματοποιούνταν, εκείνη την ώρα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων.
Τα προς συζήτηση θέματα ήταν έξι, ωστόσο αποσύρθηκαν το 5ο και το 6ο θέμα που αφορούσαν «έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμό υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες τού Δήμου» αλλά και «ορισμό Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις τού Δήμου».
Έτσι η Οικονομική Επιτροπή ασχολήθηκε, καταρχήν, με την «ψήφιση διαφόρων πιστώσεων», θέμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Συγκεκριμένα, ομόφωνα εγκρίθηκε το 2ο θέμα που αφορούσε «ανάκληση της 309/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ‘Έγκριση της 80/2016 μελέτης με τίτλο «Εργασία αντικατάστασης κυψέλης μέσης τάσης και συντήρησης μετασχηματιστών ισχύος στο 5ο ΓΕΛ Δ.Ε. Κατερίνης λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού 24.428 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της’ και εκ νέου λήψη της».
Ομοίως, ομόφωνα εγκρίθηκε και το επόμενο θέμα (3ο) που αφορούσε «απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια – τοποθέτηση δύο υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης χωρητικότητας 20 μ3 και 200 μ3 στα πλαίσια του άρθρου 19 Ν.4375/2016 που αφορούν τη συνδρομή τού Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία των δομών φιλοξενίας προσφύγων».
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με το 4ο θέμα που αφορούσε «έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου».