Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ευκολότερη η πρόσβαση

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση προς το ξωκκλήσει της Αγ. Παρασκευής στην Βροντού1

Ένα έργο που ζητούσαν πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Βροντού Πιερίας, την ασφαλτόστρωση προς το ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και η υλοποίησή του αποτελούσε δέσμευση της Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ολοκληρώθηκε.

Για την ολοκλήρωση του έργου, καθοριστική ήταν η συμβολή του Δημάρχου Δήμου Δίου –Ολύμπου Κώστα Δημόπουλου, η άριστη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Αθανάσιο Καλαϊτζή, αλλά και του Περιφερειακού Συμβούλου Δημήτρη Τσιμήτρη. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερία μέσου του Πρόγραμματος Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑΠ) έτους 2016. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε από την από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, μετά την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης χαλικοστρωμένης οδού, από Αγ. Αποστόλους έως Αγ. Παρασκευή της Δημοτικής Κοινότητας Βροντούς, συνολικού μήκος 1.100m και πλάτος έως 5,5m, με την κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεως–βάσεως), και τεχνικών έργων απορροής των όμβριων υδάτων της οδού. Το έργο συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην ανάδειξη του πολιτιστικού, θρησκευτικού και φυσιολατρικού αποτυπώματος στην βορειοδυτική πλευρά του Ολύμπου. Επίσης προσφέρει ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στους αγροτών της περιοχής προς τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις