Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να επιβραβεύεται η έμπνευση

Ερώτηση του Χ. Τζαμακλή με αφορμή την πρωτιά του Γυμνασίου Αλωνίων στην «Εικονική Επιχείρηση 2016»

Με αφορμή τη συμμετοχή και την πρωτιά του Γυμνασίου Αλωνίων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση 2016», ο βουλευτής Πιερίας Χάρης Τζαμακλής συνέταξε και κατέθεσε ερώτηση, την οποία συνυπέγραψαν 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τη θεσμοθέτηση πλαισίου επιβραβεύσεων σε μαθητές που διακρίνονται σε καινοτόμες δράσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής υποστηρίζει ότι, κατ’ αντιστοιχία με τους αθλητές-μαθητές, για τις διακρίσεις των οποίων προβλέπονται ευεργετήματα και διευκολύνσεις, μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί ένα παραπλήσιο πλαίσιο επιβραβεύσεων για μαθητές και μαθήτριες, που διακρίνονται και σε άλλους τομείς, όπως η καινοτομία. Το πλαίσιο αυτό αναμφισβήτητα θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την κριτική σκέψη, το ομαδικό πνεύμα, τη γνώση για την τεχνολογία και άλλες δεξιότητες.
Μεταξύ άλλων για το σχολείο των Αλωνίων, ο Χάρης Τζαμακλής ανέφερε και τα εξής: «Η κατάκτηση του βραβείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Αλωνίων Πιερίας, που στηρίζονται από εκπαιδευτικούς και από εθελοντές συμβούλους, βασίσθηκε στο ομαδικό πνεύμα, στην έντονη διάθεση για διάκριση, στην ανακάλυψη δεξιοτήτων και στη δημιουργική προσπάθεια – σημαντικά στοιχεία, ικανά για να υπερνικήσουν τις οικονομικές και τις τεχνικές δυσκολίες, που αντιμετώπισαν. Η κατάκτηση του βραβείου είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: δείχνει το δρόμο για ένα σχολείο που δεν περιορίζεται στα όρια της διδακτικής ύλης και του αναλυτικού προγράμματος, αλλά επιλέγει να είναι ανοικτό στις προκλήσεις της εποχής και στην κοινωνία».
Σε άλλο σημείο της ερώτησής του, τονίζει πως η κατάκτηση του βραβείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες, που στηρίζονται από εκπαιδευτικούς και από εθελοντές συμβούλους, βασίσθηκε στο ομαδικό πνεύμα, στην έντονη διάθεση για διάκριση, στην ανακάλυψη δεξιοτήτων και στη δημιουργική προσπάθεια – σημαντικά στοιχεία, ικανά για να υπερνικήσουν τις οικονομικές και τις τεχνικές δυσκολίες, που αντιμετώπισαν. Η κατάκτηση του βραβείου είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: δείχνει το δρόμο για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών της εποχής, που περιγράφονται ευσύνοπτα με τους όρους κοινωνία της γνώσης και ψηφιακή εποχή. Δείχνει το δρόμο για ένα σχολείο που δεν περιορίζεται στα όρια της διδακτικής ύλης και του αναλυτικού προγράμματος, αλλά επιλέγει να είναι ανοικτό στις προκλήσεις της εποχής και στην κοινωνία.
Καταλήγοντας, αναφέρει πως έχει την πεποίθηση ότι η ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που πρέπει να επιτελεί και το ρόλο του ρυμουλκού μιας κοινωνίας από την κρίση προς τους μεγάλους ορίζοντες των ιστορικών αλλαγών, όπως έχει αποτυπωθεί ως ζητούμενο και στο πόρισμα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, ενώ ρωτά τον Υπουργό, αν προτίθεται να εξετάσει, κατά τα παραπάνω, την περίπτωση θεσμοθέτησης ενός πλαισίου επιβράβευσης μαθητών ή ομάδων μαθητών, που διακρίνονται σε επιλεγμένα από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου εκπαιδευτικά προγράμματα προωθητικά, μεταξύ άλλων, της έρευνας και της καινοτομίας;