Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να αποκατασταθεί ο χώρος

Το Κοινωνικό Μορφωτικό Σωματείο Ν. Χράνης «Το Αθάνατο» για το ΧΥΤΑ Κατερίνηςxyta

Υπόμνημα σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Δήμο Κατερίνης, και στις Δημοτικές Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, έστειλε το Σωματείο της Νέας Χράνης «Το Αθάνατο», με θέμα το ΧΥΤΑ της πόλης.

Το Κοινωνικό Μορφωτικό Σωματείο της Νέας Χράνης, ζητά από τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των δύο παλαιών φατνωμάτων του ΧΥΤΑ (βρίσκεται στην Παλαιά Χράνη) σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική μελέτη, ενώ εκφράζει τη διαφωνία του, στο ενδεχόμενο κατασκευής νέου φατνώματος για την εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή.
Αναλυτικά στο υπόμνημα, αναφέρει το «Αθάνατο»:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Μορφωτικού Σωματείου Νέας Χράνης, μετά από συνεδρίαση των μελών του με θέμα τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κατερίνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή Παλαιάς Χράνης (θέση «μπουφόλακας»), εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα χρονίζοντα και ανεπίλυτα προβλήματα λειτουργίας του.
Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως την απαράδεκτη λειτουργία του, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων όπου τα στραγγίσματα διαρρέουν σε παρακείμενο χείμαρρο και από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντας και στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού.
Επιπροσθέτως και με απόφαση των αρμοδίων φορέων προγραμματίζεται δημιουργία νέου φατνώματος απόθεσης στερεών αποβλήτων (3ο κατά σειρά στον ίδιο χώρο).
Επισημαίνουμε επίσης οτι δέσμευση και υπόσχεση από 6ετίας επιδιόρθωσης του δρόμου που συνδέει τη Νέα Τραπεζούντα με την Παλαιά Χράνη (μήκου 3 χιλιομέτρων), όχι μόνο δεν έχει εκπληρωθεί, αλλά ούτε καν έχει δρομολογηθεί.
Θεωρούμε δε αυτονόητη την προετοιμασία των αρμοδίων φορέων για εξεύρεση νέου χώρου δημιουργίας ΧΥΤΑ σε άλλη περιοχή, καθώς ο «μπουφολακας» είναι «οιονοί» βιομηχανική περιοχή.
Παρακαλούμε και απαιτούμε:
-Αποκατάσταση των δυο παλαιών φατνωμάτων με δενδροφύτευση, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στην μελέτη κατασκευής του ΧΥΤΑ.
-Ασφαλτόστρωση των χαλικόδρομων σύνδεσης με την περιοχή και εντός της Παλαιάς Χράνης.»