Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η προετοιμασία συνεχίζεται

Συνεχίζεται η κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Κατερίνης

27 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί φέτος η Εμποροπανήγυρη του Δήμου Κατερίνης στην Ανδρομάχη και ήδη με ανακοίνωσή του ο Δήμος Κατερίνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής έως τις 12 Αυγούστου, ώστε να εξασφαλίσουν την άδεια για την πρόωθηση των προϊόντων τους.

Όπως έγινε γνωστό για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, απαιτείται μια σειρά από δικαιολογητικά: -Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας -Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος -Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σε αυτόν -Βεβαίωση υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, ποτών -Δύο φωτογραφίες -Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο τμήμα Ταμείου του Δήμου Κατερίνης -Φωτοαντίγραφα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών (βιομηχανικών ειδών) β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές -Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.) -Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2016 -Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς) -Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. -Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών (καντίνες). Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης . Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά Οι ετεροδημότες, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί η σχετική αίτηση συμμετοχής σε fax ή να την αναζητήσουν στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr). Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: α) κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (απόφαση αριθ. 307/2016 Δ.Σ), β) Απόφαση οικονομικής επιτροπής (αριθ. 250/2016 Ο.Ε.) γ) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση δ) Υπεύθυνη δήλωση Ο Δήμος επισημαίνει ρητά οτι η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται, ενώ η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.