Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Το νηπιαγωγείο «Πλάτων» στη Γερμανία

Σε Διεθνές Συνέδριο1

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Sinbad». To πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα της αφήγησης στην εκπαίδευση. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου (μαθήματα e-learning) και με την εφαρμογή του σε μορφή μικτής μάθησης.
Στην Λειψία της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του προγράμματος από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου καθώς και το διεθνές συνέδριο που είχε ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Τουρκία. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τη Βασιλική Βενιώτη, Νηπιαγωγό και τον Καπέτη Ευάγγελο, Διευθυντή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ και συντονιστή του προγράμματος.