Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Καμία έκπτωση στα ζητήματα διαφάνειας

Στη Βουλή το έργο και οι προτάσεις για το σχεδιασμό ανάτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

1

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε οτι πρέπει να σταματήσουν οι καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα «στην ταχύτητα υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ.

Το έργο και το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2015 – 2019 παρουσίασε χτες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Ελληνικής Βουλής ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τους Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής για το έργο και τη στρατηγική στόχευση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, που δεν είναι μόνον περιφερειακοί, αλλά και εθνικοί.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε τη σημασία του ρόλου των Περιφερειών ειδικά στα χρόνια της κρίσης, όταν όπως είπε «η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υπήρξε πυλώνας σταθερότητας με ομαλότητα και συνέχεια στη διοικητική λειτουργία, τη στιγμή που σε κεντρικό επίπεδο, σε έξι χρόνια άλλαξαν έξι κυβερνήσεις και έξι πρωθυπουργοί. Παράλληλα, είχαμε καθοριστική συνεισφορά στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και την αποτροπή της κατάρρευσης της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών, με την αξιοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των κοινωνικών δομών. Και το κυριότερο, αποδείξαμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα, να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ, και να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα μας».
Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Κεντρική Μακεδονία τονίζοντας τις δυο πρωτιές της Περιφέρειας, με το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων να ανέρχεται στο 114% και με τις εκταμιεύσεις να ξεπερνούν μέχρι σήμερα τα 775 εκ. ευρώ, αναδεικνύοντας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε εθνικό πρωταθλητή, ενώ αναφέρθηκε και στα 523 έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με την απορρόφηση πόρων από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, δίνοντας έμφαση ανά τομέα στις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν σε κάθε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η συντήρηση του οδικού δικτύου είναι κομβικής σημασίας για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς έχει άμεση σχέση με τον οδικό τουρισμό, που είναι από τους πυλώνες στήριξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, δεδομένου ότι το 35% των τουριστών επισκέπτεται την Κεντρική Μακεδονία οδικώς. Επίσης, αφορά και στην ασφάλεια και εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και των μεταφορών – εξαγωγών, με το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας να πραγματοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα. «Ζητώ τη βοήθεια και την ενεργοποίησή σας, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον κονδύλια για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομών στην περιοχή.
Ο Περιφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία της μέχρι στιγμής πορείας υλοποίησής του. «Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί κύριο αναπτυξιακό μοχλό και χρηματοδοτικό εργαλείο για την Περιφέρειά μας. Μέσα από αυτό οι αναπτυξιακές μας προτεραιότητες, μετουσιώνονται σε πυλώνες πολιτικής, για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Οικονομική ανάπτυξη, η οποία, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι: η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια», δήλωσε.
Στη συνέχεια τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν οι καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα «στην ταχύτητα υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, γιατί είναι εθνική προτεραιότητα η άμεση εκκίνηση του Προγράμματος. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που παρά τις δυσκολίες βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης, είναι κορυφαία προτεραιότητα. Στόχος μας είναι όποτε ‘ανοίγουν’ νέες προσκλήσεις να εντάσσουμε άμεσα έργα και να τα υλοποιούμε το ταχύτερο δυνατό. Εξάλλου, το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο, για να κινηθεί η αγορά, να υπάρξει ρευστότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, περιορίζοντας την ανεργία και παράγοντας εισόδημα, είναι το ΕΣΠΑ».
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τις πρώτες στη χώρα που ολοκλήρωσε τον χωροταξικό της σχεδιασμό, ενώ το επόμενο διάστημα ολοκληρώνει και την έγκριση του νέου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.
Στην παρουσίαση των στοιχείων βασικής πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε έμφαση σε τρεις τομείς, τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι για την τουριστική προβολή της περιοχής, η Περιφέρεια διαθέτει σε ετήσια βάση περίπου 2 εκ. ευρώ, με στόχο την επίτευξη δωδεκάμηνου τουριστικού ρεύματος, αλλά και ενίσχυση όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. «Ήδη στην καρδιά της περσινής τουριστικής περιόδου και συγκεκριμένα πέρσι τον Αύγουστο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε αφίξεις τουριστών. Για την ενίσχυση του τουρισμού εξάλλου, δημιουργούμε Διεύθυνση Τουρισμού στην Περιφέρεια, για τη διαμόρφωση πλέον ενός ισχυρού brand name», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.
Για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι πρώτη στη χώρα σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και δεύτερη στο σύνολο των εξαγωγών, με το 26% του ΑΕΠ του αγροτικού τομέα να παράγεται στην περιοχή, αναδεικνύοντας την Περιφέρεια πρώτη σε αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. «Δημιουργούμε ειδικό Τμήμα για την Προβολή των Αγροτικών Προϊόντων που μαζί με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειάς μας, στην οποία συμμετέχουν φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενισχύουμε την προώθηση προϊόντων της μακεδονικής γης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα και από τη παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις. Επίσης δημιουργήσαμε το brand name ‘Μακεδονική Κουζίνα’, ένα σήμα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.
Σε ό,τι αφορά στις δράσεις κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τους Βουλευτές για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) στην Κεντρική Μακεδονία, από το οποίο ωφελούνται περίπου 60.000 άποροι συμπολίτες μας, αλλά και για τη σημαντική συνδρομή της Περιφέρειας στις δομές για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε επίσης τους Βουλευτές και για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάνοντας εκτενή αναφορά στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Περιφέρειας και στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων, με τη μείωση κατά 28,8% των εκκρεμών υποχρεώσεών της και τη μείωση κατά 55,8% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά 39,4% προς τρίτους, στοιχεία που καταδεικνύουν στην πράξη, όπως είπε, ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αξιόπιστη, φερέγγυα, και συμβάλλει στην καλή λειτουργία τόσο της εθνικής όσο και της πραγματικής μας οικονομίας». Επίσης, περιέγραψε τον νέο κανονισμό λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις σημαντικές καινοτομίες που εισάγει στην ορθολογική και με τους πλέον σύγχρονους όρους λειτουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και σημείωσε ότι «η διοίκησή μας, δεν έκανε, δεν κάνει και δεν θα κάνει απολύτως καμία έκπτωση στα ζητήματα διαφάνειας».