Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανοίγουν οι αιτήσεις για το ΚΕΑ

Ο Δήμος Κατερίνης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύηςkea-dimoskaterinis1

Ο αναλυτικός οδηγός εφαρμογής για το νέο προνοιακό πρόγραμμα στο site του Δήμου. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 14 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2089/τεύχος Β΄) οι αιτήσεις υποβάλλονται από 14 Ιουλίου έως και 30 Νοεμβρίου 2016.

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο Δήμος Κατερίνης είναι ένας από τους 30 δήμους της χώρας στον οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα πιλοτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων: 1) στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (https://keaprogram.gr/gov/Account/Login) με τους κωδικούς του taxisnet, 2)σε ΟΛΑ τα ΚΕΠ του Δήμου Κατερίνης, ήτοι στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης, Κορινού, Ελαφίνας, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων, 3)στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων (πρώην κτίριο Νομαρχίας, γραφείο 101), 4)στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων (στοά του Δημαρχείου). Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εντός των 5 τελευταίων ημερών κάθε μήνα. Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr έχουν αναρτηθεί η σχετική ΚΥΑ ο οδηγός εφαρμογής της, το έντυπο συναίνεσης, καθώς και ένα εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων.