Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Με εταιρική φιλοσοφία

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Την έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2015, έδωσε στη δημοσιότητα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ. Πρόκειται για την πρώτη κατά σειρά έκθεση βιωσιμότητας που εκδίδει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του GRI G4 (Global Reporting Initiative).

Η Έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποίησε το 2015, την συνεισφορά της δηλαδή στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την Αιγαίο ΑΕ, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί σημαντικό συστατικό της πολιτικής της Εταιρείας «με στόχο μια καλύτερη κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος και την συνεισφορά μας στις τοπικές οικονομίες που δραστηριοποιούμαστε».
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2015 η Εταιρία:
-Πραγματοποίησε συντονισμένες και έγκαιρες επεμβάσεις σε 15.000 συμβάντα
-Εκπαίδευσε το 60% του προσωπικού της
-Ανακύκλωσε 77.5 τόνους αποβλήτων και εμπλούτισε με 7.000 φυτά την κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου
-Ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος διέλευσης των κατόχων καρτών ΑμΕΑ
-Ευαισθητοποίησε 1.200 μαθητές και 400 δάσκαλους/καθηγητές σε θέματα οδικής ασφάλειας
-Αποκατέστησε το σύστημα βιολογικού καθαρισμού της Σκοπέλου, επισκεύασε και προμήθευσε με νέο εξοπλισμό το Κέντρο Υγείας του νησιού.
O Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας σχολιάζοντας την έκθεση ανέφερε πως «κύριο αντικείμενο της Εταιρίας αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, την οποία προάγουμε μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και δράσεων τόσο για τους εργαζόμενούς μας όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ικανοποίηση των οδηγών από τις υπηρεσίες που παρέχει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εταιρικής μας φιλοσοφίας».