Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες

Αρνητική (και) η Διεύθυνση Δασών Πιερίας για το αιολικό πάρκο στα Πιέριαφωτο αρχείου

Από το 2014 η Διεύθυνση Δασών Πιερίας, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά στην δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια, κάνοντας λόγο μάλιστα για «αρνητικές επιπτώσεις» και «μη αναστρέψιμες» για το περιβάλλον.

Τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Αγώνα κατά της δημιουργίας αιολικού πάρκου, η οποία συνεχίζει να αντιδρά στην ιδέα εγκατάστασης 11 ανεμογεννητριών στην περιοχή «Πέντε Πύργοι» του δάσους της Μηλιάς στα Πιέρια.
Όσον αφορά την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών, αυτή ήρθε μετά από αυτοψία (και κατόπιν σχετικού αιτήματος) στην περιοχή των «Πέντε Πύργων».
Συγκεκριμένα αναφέρει πως «από την απομάκρυνση του λεπτού επιφανειακού στρώματος εδάφους σε μεγάλη έκταση που θα προκύψει από τη διαμόρφωση των πλατειών συναρμολόγησης και τοποθέτησης των Α/Γ5,6 καθώς και της οδοποιϊας διασύνδεσης που λαμβάνουν χώρα σε έκταση με μεγάλη εγκάρσια κλήση, θα δημιουργηθούν διαβρώσεις και ρέματα που πέραν της αλλοίωσης του τοπίου θα επιφέρουν και μείωση της έκτασης και υποβάθμιση. Λόγω των προαναφερόμενων εδαφολογικών συνθηκών σε συνδυασμό με το μικρό βάθος των ριζών ποώδους βλάστησης η αναχλόαση καθίσταται ανέφικτη.
Η ποικιλομορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου θα καταστραφούν από τις συγκεκριμένες κατασκευές που δεν μπορούν να απορροφηθούν οπτικά και να εναρμονιστούν με γυμνό τοπίο, αφού τα υλικά κατασκευής τους, όσο και η κλίμακα τους είναι ηένα στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.
Να επισημάνουμε οτι η συγκεκριμένη περιοχή είναι άμεσα ορατή από τις κορυφές του Ολύμπου (προφήτης Ηλίας, Μύτικας μεγάλη επισκεψιμότητα ανθρώπων).
Συμπεραίνοντας δεν κρίνουμε θετικά την υλοποίηση τέτοιου έργου στη Δ περιοχή (Α/Γ5, Α/Γ6 όπως και την διάνοιξη δασικού δρόμου από την περιοχή ανέγερσης ανεμογεννήτριας Α/Γ4 έως Α/Γ5) στο συγκεκριμένο ευαίσθητο οικοσύστημα, διότι είμαστε βέβαιοι οτι αρνητικές επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες.»
Αξίζει να σημειωθεί οτι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, έγινε την περίοδο που και το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης είχε κληθεί να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την οποία τότε απέρριψε.