Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δόσεις «ανάσα» για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους

Με απόφαση της Κυβέρνησης2016-07-08 Περισσότερες δόσεις και «ανάσα» για 145 χιλιάδες οφειλέτες με απόφαση της Κυβέρνησης

Τη λήψη μέτρων είχε ζητήσει με ερώτησή της και η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ε. Σκούφα

Μια αδικία σε βάρος δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκαθιστά η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αφορά το αίτημα για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν σε 145 χιλιάδες δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, συνολικού ύψους 3,5 δις ευρώ. Και αυτό γιατί τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που δίνονταν με παρακράτηση της μισθοδοσίας τους εξαιρούνταν από τη ρύθμιση με το Νόμο Κατσέλη μολονότι οι μισθοί τους είχαν μειωθεί.

Ανάσα για τους οφειλέτες που δεν ήταν στο «Νόμο Κατσέλη» Η απόφαση της Κυβέρνησης αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε πριν από λίγο καιρό η βουλεύτρια Πιερίας Ελισάβετ (Μπέτυ) Σκούφα την οποία συνυπογράφουν 29 βουλευτές ακόμη, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις υψηλές δόσεις των δανείων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στην ερώτησή της η κα Σκούφα, ζητούσε μεταξύ άλλων, την παρέμβαση του υπουργού για την μείωση των μηνιαίων δόσεων σε ποσοστό ανάλογο με την μείωση των μισθών που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες την τελευταία πενταετία. Η νέα στρατηγική του Ταμείου θα περιλαμβάνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες με βασικό κριτήριο την εξασφάλιση βιώσιμης λύσης, δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης.

Μείωση επιτοκίου – Πάγωμα και επιβράβευση
Με το νέο πλαίσιο ρύθμισης εκτιμάται ότι το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου. Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων της τάξης του 1% ως επιβράβευση. Για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα υπάρχουν επιλογές όπως η επιμήκυνση διάρκειας δανείου, η μείωση επιτοκίου και ο διαχωρισμός του δανείου, ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει «παγωμένο» για διάστημα 10 ετών. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη.