Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στήριξη μέσω… ηλεκτρικού ρεύματος

Την στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων ζητά ο Χάρης Τζαμακλής20140613_kl_eksagwgeis1

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν επίσης αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να επιταχύνει την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κατέθεσε ο Χάρης Τζαμακλής. Την ερώτηση του βουλευτή Πιερίας συνυπογράφουν ακόμη 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση την στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον πλήττονται περισσότερο από όλες τις άλλες αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, όπως τους κεφαλαιακούς ελέγχους και τραπεζικούς περιορισμούς που ισχύουν μόνο στην Ελλάδα, τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια σε σχέση με γείτονες χώρες (Ελλάδα 10%, Ιταλία 3%, Βουλγαρία 5%), την παντελή έλλειψη τραπεζικών πιστώσεων (Ιταλία 90 ημέρες, Βουλγαρία 60 ημέρες, Ελλάδα 0 ημέρες) και την καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ σε σύγκριση με την συνεπή εφαρμογή του μέτρου στις εξαγωγικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις άλλων κρατών (Ιταλία σε 30 ημέρες, Βουλγαρία σε 45 ημέρες, Ελλάδα μέσος όρος 8-12 μήνες).
Δεδομένης της κατάστασης, ένα σημαντικό εργαλείο επιβίωσης της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης είναι το Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1167/2015 και όπως ίσχυε και κατά τα προηγούμενα έτη από το 1993 (ΠΟΛ 1262/1993), η δυνατότητα χρήσης του οποίου ωστόσο εδώ και λίγους μήνες έχει αρθεί με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι ερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και τη σημασία στη συμβολή τους για την ανάκαμψη της οικονομίας, ζητούν μέσω της κατατεθείσας ερώτησης την στήριξή τους στην κατεύθυνση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγομένων προϊόντων, της επιτάχυνσης ως προς την εφαρμογή της επιστροφής ΦΠΑ και εν γένει στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός δημοσιονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος σταθερότητας και εμπιστοσύνης εν τοις πράγμασι και όχι απλώς σε επίπεδο διακηρύξεων.
Συγκεκριμένα ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς αν:
-Προτίθενται να επανεξετάσουν την ερμηνευτική διάταξη της εφαρμογής της ΠΟΛ 1167/2015 στην κατεύθυνση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εξαγομένων προϊόντων
-Τι σκοπεύουν να πράξουν σχετικά με την αναδρομικότητα της άρσης της δυνατότητας χρήσης του Ειδικού Διπλότυπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την έκδοση τυχόν νέας απόφασης, και αν είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να επιταχύνει την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις