Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η περιβαλλοντική καταστροφή και οι παλλινωδίες του δημάρχου

Η Δημοτική Παράταξης «Αλλος Δρόμος» για το αιολικό πάρκο στα Πιέρια5

 

Μετά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσε η απόφαση του ΔΣ Κατερίνης και την αναγκαιότητα για πλήρη ενημέρωση, με ανακοίνωσή του ο Άλλος Δρόμος για την Κατερίνη, καταθέτει «αναλυτικά τα γεγονότα»

Στις 9 Απριλίου 2014 συγκαλείται το τότε δημοτικό συμβούλιο με δήμαρχο το Σάββα Χιονίδη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος της Τοπικής Κοινωνίας προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 22MW της εταιρείας με επωνυμία ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση “Πέντε Πύργοι” της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε ο δήμαρχος Σάββας Χιονίδης δηλώνει ότι “πάγια αρχή όπως τονίστηκε πολλές φορές πρώτο λόγο σε κάθε ζήτημα έχουν οι Τοπικές Κοινωνίες και αναφέρθηκε στις θέσεις που κατατέθηκαν από την Τοπική Κοινωνία (Τοπικό Συμβούλιο Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κατερίνης, Τοπικοί πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι) οι οποίες είναι αρνητκές για την αναφερόμενη επένδυση στην περιοχή και εισηγήθηκε να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις της Τοπικής Κοινωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθούν ως γνώμη και ως θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης στο περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.”
Κατόπιν συζήτησης το δημοτικό συμβούλιο Αποφασίζει Ομόφωνα: “συναινεί με την άποψη της τοπικής κοινωνίας και διατυπώνει την αντίρρησή του και την εναντίωσή του στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. “ (αριθμός απόφασης 188/2014). [ ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΤ-ΖΕ8]
Στις 28 Ιουνίου 2016 σχεδόν δυο χρόνια μετά, καλείται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο όπου το 63ο θέμα συζήτησης έχει ως εξής: “Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την έκταση επέμβασης του έργου “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Πέντε Πύργοι” (ΑΣΠΗΕ “Πέντε Πύργοι”) αιολικής ισχύος 22 MW και συναφή υποστηρικτικά έργα”.
Το κύριο και βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι: Τί άλλαξε από τα παραπάνω; άλλαξε η άποψη της Τοπικής Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν; Γιατί δεν ζητήθηκε από τους φορείς της τοπικής κοινωνίας να γνωμοδοτήσουν ξανά; Θα προκληθεί λιγότερη περιβαλλοντική καταστροφή; Άλλαξε γνώμη ο Δήμαρχος και θεωρεί ότι μπορεί λόγω πλειοψηφίας να μην παίρνει υπόψη του την τοπική κοινωνία; Μήπως δεν ισχύει πλέον η κατα τον κο Δήμαρχο πάγια αρχή ότι πρώτο λόγο σε κάθε ζήτημα έχουν οι Τοπικές Κοινωνίες; Το 2014 αποφάσισαν για τη μη υλοποίηση του έργου κάτω από την πίεση της τοπικής κοινωνίας και λόγω των δημοτικών εκλογών που επρόκειτο να γίνουν σε ένα μήνα;
Σε κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν δόθηκε απάντηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τρόπο απαξιωτικό και υποτιμητικό για τους συμβούλους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους παρευρισκόμενους πολίτες που προς τιμή τους παρέμειναν στην αίθουσα έως και το 63ο θέμα της συνεδρίασης απάντηση δεν δόθηκε καμμία. Κανείς από τους συμβούλους της πλειοψηφείας δεν έκρινε σκόπιμο και αναγκαίο να αιτιολογήσει την ψήφο του και να διατυπώσει τους λόγους για τους οποίους διαφοροποιεί δυο χρόνια μετά την ψήφο του. Ο δε Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης απαξίωσε να παραστεί στη συζήτηση και εμφανίστηκε στην αίθουσα λίγο πριν την ψηφοφορία. Τήρησε “σιγή ιχθύος” ο κατά τα άλλα λαλίστατος Δήμαρχος. Θα έλεγε κανείς ότι δεν συζητούσαμε για έργα του δικού μας Δήμου.
Αποφάσισαν την υλοποίηση του εν λόγω έργου κόντρα στην άποψη των συνδιασμών της αντιπολίτευσης και κόντρα στην άποψη της Τοπικής Κοινωνίας.
Εμείς, η Δημοτική παράταξη του Άλλου Δρόμου, πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το Δάσος της Μηλιάς.
Η καταστροφή θα συντελεστεί:
- με τους τόνους μπετόν που θα πέσουν στην καρδιά του βουνού σε έκταση 17.600 τ.μ. συνολικά για πλατείες στήριξης των ανεμογεννητριών, με εκσκαφές καναλιών 20 χιλιομέτρων, οικίσκο ελέγχου 60 τ.μ.
-με τη διέλευση πολύ βαρέων οχημάτων γεγονός που συντελέσει στην καταστροφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου και την κατά πλάτος διάνοιξή του σε μήκος 17,5 χλμ τουλάχιστον, με όποιες καταστροφές αυτό συνεπάγεται.
-με τη διάνοιξη νέου δρόμου 5.535 μ. εντός του δάσους, μεγάλο μέρος του οποίου είναι χαρακτηρισμένο Natura, προκειμένου να έχουν πρόσβαση γεγονός που συνεπάγεται την αποψίλωση ενός κατάφυτου τμήματος του Δάσους, άρα κοπή τόνων ξυλείας και δέντρων και βέβαια αποκατάσταση του τοπίου δεν θα γίνει ποτέ.
- σε όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς το δάσος της Μηλιάς, ολόκληρα τα Πιέρια ακόμη και τον Ολυμπο.
- με την καταστροφή χλωρίδας και πανίδας σε ένα δάσος στολίδι όχι μόνο του νομού μας αλλά και της Ελλάδας, με την ιστορία του τη μυθολογία του το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.
-με οπτική και ηχητική όχληση.
-με την αλλαγή μικροκλίματος των γύρω περιοχών με ότι αυτό συνε πάγεται για τις καλλιέργειες των δημοτών.
-ακόμη έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη ροή των υδάτων, σε ρηγματώσεις των πετρωμάτων, σε παρεμβολές σε διάφορες συχνότητες,
-με την πάροδο 20-25 χρόνων το αιολικό πάρκο δεν θα είναι πλέον αποδοτικό. Θα παραμείνουν τα κουφάρια των γιγάντων (μόνο η διάμετρος του έλικα είναι 82 μ.) στην κορυφογραμμή για να μας θυμίζουν τι κάναμε ή τι δεν κάναμε σήμερα. Είναι προφανές, καμμία offshore εταιρεία δεν θα νοιαστεί για το ξήλωμά τους και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είμαστε ρητά και κατηγορηματικά αντίθετοι στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. Δεν πρόκειται για αναπτυξιακό έργο. Δεν πρόκειται για έργο ανάδειξης της περιοχής. Πρόκειται για έργο που θα δημιουργήσει ένα πραγματικό “νεκροταφείο φύσης”.
Για την εξυπηρέτηση ποιων συμφερόντων ο κ. Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης παραμένει σήμερα προκλητικά σιωπηλός;
Για την εξυπηρέτηση ποιων συμφερόντων οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας συναινούν και ψηφίζουν υπέρ της παραχώρησης έκτασης του δάσους στην εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ;
Ποιος είναι ο ανάδοχος του έργου; ποιοι οι μέτοχοι; ποια τα φυσικά πρόσωπα;
Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ η μετοχική σύνθεση της ανωτέρω εταιρείας είναι ΤΕΚΑΛ ΑΕ 10%, DIMISIO LIMITED 45%, ORDINARIUS LIMITED 45%. Δηλαδή παραχωρούν το δάσος σε μια εταιρεία με 90% μετοχικό κεφάλαιο να ανήκει σε 2 Offshore – εξωχώριες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο αρμόδιο Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας ήδη από το 2011.
Σε αυτούς λοιπόν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας θα παραχωρήσουν το δάσος της Μηλιάς; και με τι ανταλλάγματα;
Γνωρίζουν πολύ καλά πως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και πολύ περισσότερο έχοντας τους κατοίκους απέναντι τους δεν πρόκειται να προχωρήσει το έργο.
Στην προσπάθειά της εταιρείας να αποκτήσει την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, προσφέρει ως αντισταθμιστικά οφέλη “καθρεφτάκια” για να ξεγελάσει “ τους ιθαγενείς”. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
-Θέσεις εργασίας που τυχόν θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου από την τοπική κοινωνία. (σημ: Ελάχιστες απο εξειδικευμένο προσωπικό και για μικρό χρονικό διάστημα). Με το πέρας των εργασιών θα χρειαστεί ένας φύλακας.
-Βελτίωση του διεθνούς μονοπατιού Ε4. Το μονοπάτι είναι ορειβατικό και να μην το πειράξουν.
-«Βοήθεια» στην κατασκευή – βελτίωση αρδευτικού έργου. Εγγράφως εξηγεί: “ Η εταιρεία μας θα προσφέρει στην περιοχή σας όταν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση του Αιολικού Πάρκου όλα τα απαραίτητα υλικά και τεχνική βοήθεια που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της ύδρευσης της κοινότητάς σας.” Έτσι γράφει η εταιρεία το έργο θα είναι ύδρευσης. (Εχει μπερδέψει άρδευση και ύδρευση). Τελικά δεν θα εκτελέσει κανένα αρδευτικό έργο. Θα παρέχει τα υλικά. Για πόσα μέτρα λάστιχο νομιμοποιούνται κάποιοι να καταστρέψουν το δάσος;
Τα έργα ύδρευσης και άρδευσης είναι κυρίαρχη υποχρέωση του δήμου Κατερίνης και όχι offshore εταιρειών.
-Επισκεψιμότητα στο πάρκο των ανεμογεννητριών! το οποίο θα φέρει κόσμο στην περιοχή! Οι ανεμοτουρίστες ή τουρίστες του ανέμου δεν υπάρχουν ως κατηγορία. Κανείς δεν επισκέπτεται νεκροταφεία της φύσης.
Εμείς λοιπόν, η Δημοτική παράταξη του Άλλου δρόμου για κανένα ανταποδοτικό όφελος δεν συναινούμε στο έγκλημα αυτό.
Στηρίζουμε την άποψη της τοπικής κοινωνίας που λέει
ΟΧΙ στο αιολικό πάρκο στα Πιέρια
ΟΧΙ στην καταστροφή του δάσους της Μηλιάς.
για τον Άλλο Δρόμο
η Δημοτική Σύμβουλος Μαίρη Αρβανίτη