Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Χρονικά Λιτοχώρου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά με τίτλο «Εκκλησιαστικά σύμμικτα»

Τα «Χρονικά Λιτοχώρου» είναι μια εκδοτική σειρά, της οποίας ο τίτλος είναι άμεσα δηλωτικός του περιεχομένου και του χαρακτήρα της. Με τα βιβλία που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, επιτυγχάνεται ασφαλώς καλύτερα και ολοκληρώνεται περισσότερο αποτελεσματικά, αυτό που σημειολογείται ως τοπική πολιτισμική αυτογνωσία.

Στον παρόντα ενδέκατο τόμο με τίτλο «Εκκλησιαστικά Σύμμικτα» περιέχονται μελέτες για τον εκκλησιαστικό βίο, οι οποίες αποτελούν καρπό ερευνητικής προσπάθειας και συγγραφικής δοκιμασίας αρκετών ετών. Στόχος δεν είναι να εξαντληθεί το ούτως ή άλλως μεγάλο ζήτημα του λιτοχωρίτικου θρησκευτικού βίου στις διάφορες φάσεις του, αλλά ο παρών τόμος να αποτελέσει μια απαρχή για προβληματισμό επί του θέματος και ένα είδος εισαγωγής για μια πρώτη κατανόηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Από τις 232 σελίδες επιλέγουμε 4 ενδεικτικούς τίτλους: -Ο κατάλογος των παλαιτύπων των ιερών ναών Αγίου Δημητρίου και Αγίου Νικολάου με τις ενθυμήσεις τους. -Ο μητροπολίτης Κίτρους Βαρνάβας Τζωρτζάτος (1954-1985), το Λιτόχωρο και η ιερά μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. -Η εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ.) ή Παλαιοημερολογιτών στο Λιτόχωρο. -Εκκλησίες και ξωκκλήσια του Λιτοχώρου. Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο Σωτήριος Δ. Μασταγκάς θεωρεί ευτύχημα που τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της κίνησης των λιτοχωρίτικων σπουδών, όλα αυτά τα στοιχεία ανακαλύπτονται, καταγράφονται, διασώζονται και μελετώνται. Το βιβλίο απευθύνεται στους βιβλιολάτρεις της τοπικής ιστορίας.