Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Θέμα ημερών η μεταφορά

Στην τελική ευθεία η μεταφορά της Λαϊκής αγοράς της Τετάρτης1 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

Όλες τις αναγκαίες υποδομές, που σχετίζονται με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης σε νέες οδούς, στα όρια των συνοικισμών Βατάν και Μυλαυλάκου ολοκληρώνει η ασφαλτόστρωση των οδών που συνδέονται με τη νέα χωροθέτηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης που έγιναν σήμερα από συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, επικεντρώθηκαν στις οδούς Φλωρίνης & Κονδυλάκη. Παράλληλα, προηγήθηκε η διάνοιξη της οδού Φλωρίνης, από το ύψος της οδού Αγγελή Γατσιού έως την πάροδο Λιτοχώρου, έγινε κατασκευή κρασπεδόρειθρων και διαμόρφωση των πεζοδρομίων (στα οποία θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι), στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Φλωρίνης (από Αγγελή Γατσιού έως Καφαντάρη), στην οδό Κονδυλάκη (από Αγγελή Γατσιού έως Καφαντάρη), στη Δ΄ πάροδο Σαλαμίνος κ.α., ενώ στην οδό Κονδυλάκη έγινε η κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού για την ασφαλτόστρωση. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Κατερίνης έργα υποδομών, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες των παραγωγών και των πωλητών και ειδικότερα ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποχέτευσης όμβριων υδάτων, αποχέτευσης ακαθάρτων, τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης, υδροσυλλογών και γενικότερα ό,τι ήταν απαραίτητο για την υγιεινή και την ασφάλεια. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Η μεταφορά της λαϊκής σε σημείο, που διευκολύνει την πρόσβαση στους πολίτες, οδεύει στην τελική ευθεία. Η συγκεκριμένη μεταφορά είναι προς όφελος όλων και θα έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς θα αποφορτιστεί μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα φιλοξενούσε την συγκεκριμένη αγορά», ενώ όπως τονίζει «θα υπάρχει πλέον άνετος χώρος στάθμευσης στους πέριξ δρόμους από τη νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς, γεγονός που αφενός θα επιλύσει το πρόβλημα της στάθμευσης των οχημάτων, ενώ αφετέρου θα καλύψει και τις ανάγκες των πωλητών και επισκεπτών». Όπως είναι γνωστό, την απόφαση της μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης σε νέες οδούς έλαβε κατόπιν διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας. Το συνολικό μήκος, στο οποίο θα αναπτυχθεί η Λαϊκή αγορά της Τετάρτης ξεπερνά τα 600 μέτρα και υπερκαλύπτει τις ανάγκες παραγωγών και πωλητών, ενώ μέσα από την ανάπτυξη και την βελτίωση των υποδομών που προαναφέρθηκαν αναμένεται να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι καθημερινές ανάγκες των δημοτών. Τέλος, στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας θα γίνει διαγράμμιση των διατιθέμενων θέσεων. Γενικότερα, ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή και εύρυθμη διενέργεια και λειτουργία της λαϊκής αγοράς.