Τα Ολύμπια Νέα

Απόψεις / Κοινωνικά

Πρόταση για την ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Αγωγή

Άρθρο γνώμης

Του Θεόδωρου Σιαμάγκα Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής Π.Ενότητας Πιερίας Δ.Ε., Π.Ε. Μsc in Adult Education Msc in Environmental Education Η εκπαίδευση είναι μια συνεργατική και δυναμική διαδικασία κατά την οποία η μάθηση στα πρώτα στάδια της ζωής επηρεάζει τα επόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσχολική ηλικία είναι η μόνη στιγμή στον κύκλο της ζωής που ο άνθρωπος μπορεί να αυξήσει τον δείκτη ευφυΐας του.

Παιδαγωγικές έρευνες συνδέουν την παρακολούθηση προσχολικού προγράμματος , μέσα από ποικιλία αλληλεπιδράσεων και ευχάριστων δραστηριοτήτων με την απόκτηση γλωσσικών μαθηματικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων αλλά και την καλή φυσική κατάσταση μέσα από τις φυσικές δραστηριότητες που πηγάζουν από τη Φυσική Αγωγή. Έρευνες της αναπτυξιακής ψυχολογίας έχουν περίτρανα αποδείξει ότι το νήπιο μαθαίνει να κινείται και ταυτόχρονα μέσα από την ίδια την κίνηση μαθαίνει . Το δεδομένο αυτό ανάγει τη φυσική δραστηριότητα και την κίνηση σε κομβικό σημείο της γνωστικής, ψυχοκινητικής και συναισθηματικής/κοινωνικής ανάπτυξης και καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωση της Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η συμμετοχή των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα στην προσχολική αγωγή ( δίωρο- τρίωρο εβδομαδιαίως) , με την συνεργασία του νηπιαγωγού και χωρίς την αύξηση του ωραρίου , ο οποίος νηπιαγωγός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης και το σημείο αναφοράς των νηπίων. Ο συνδυασμός των δύο ειδικοτήτων θα οδηγήσει σε ένα τύπο εκπαίδευσης που θα έχει τα παρακάτω ευεργετικά αποτελέσματα : -θεμέλια για ένα υγιές σώμα και να λειτουργήσει προληπτικά κατά της εμφάνισης της παχυσαρκίας και πολλών χρόνιων παθήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν αυξητική τάση στις μικρές ηλικίες (παιδικός και εφηβικό διαβήτης, παιδική υπέρταση, μυοσκελετικά προβλήματα κτλ), -να συνεισφέρει καθοριστικά και αποτελεσματικά στη γνωστική συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των νηπίων, -να συνεισφέρει στην αισθητηριακή ολοκλήρωση (ακουστική, οπτική και κιναισθητική αντίληψη), στον οπτικοκινητικό συντονισμό (αδρή κινητικότητα- συγκέντρωση προσοχής, λεπτή κινητικότητα-γραφοκινητικές δεξιότητες) με αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο και στην αισθητή βελτίωση της σχολικής ετοιμότητας, -να λειτουργήσει ως κινητική αξιολόγηση, η οποία θα διευκολύνει την εξατομικευμένη διδασκαλία ή θα οδηγεί στην πρώιμη παρέμβαση, όπου κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση γνωστικών, συναισθηματικών και κινητικών μειονεξιών, -να ενισχύσει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και να λειτουργήσει ως αφορμή για ένταξη/ενσωμάτωση και αξιοποίηση της διαφορετικότητας, -να ενισχύσει την κοινωνική ανάπτυξη και τη συναισθηματική νοημοσύνη των νηπίων, -να θέσει τις βάσεις για την δια βίου άσκηση και την εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, -να εισάγει τα νήπια στον κόσμο του αθλητισμού, στον «αθλητικό πολιτισμό», να καλλιεργήσει το ευ-αγωνίζεσθαι και να θέσει υγιείς βάσεις για την ανάπτυξη της φιλάθλου ιδιότητας. (ΠΑΝΕΛΦΑ)