Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Να κηρυχθεί η Πιερία Ζώνη Ελεύθερη από τις συμφωνίες

Πρόταση του Χ. Τζαμακλή στους δημάρχους και την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για τον κίνδυνο από τις συμφωνίες TTIP και CETA

Έκκληση προς την Αντιπεριφερειάρχη, τους Δημάρχους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων της Πιερίας να αναλάβουν πρωτοβουλία και να λάβουν σχετικές αποφάσεις για να κηρυχθεί η Πιερία Ζώνη Ελεύθερη από την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. (ΤΤΙΡ) και την Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. μεταφέρει με ανοικτή επιστολή ο Χάρης Τζαμακλής.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι «Οι υπό διαπραγμάτευση διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 1. TTIP και 2. CETA αποτελούν την ισχυρότερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η πλήρης απελευθέρωση της ασυδοσίας των αγορών και των εταιριών εναντίον των αναγκών των κοινωνιών και της προστασίας της φύσης. Οι συμφωνίες αυτές θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής μας, ανατρέποντας κατακτήσεις δεκαετιών σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία». Ως απάντηση στην έλλειψη διαφάνειας και στη σκανδαλώδη μυστικότητα των διαπραγματεύσεων ένα μεγάλο κίνημα κατά των συμφωνιών αυτών έχει γεννηθεί και καθημερινά γιγαντώνεται στην Ευρώπη. Παραλλήλως, ένα τεράστιο κύμα ανακήρυξης δήμων και περιφερειών σε «Ζώνες Ελεύθερες από την TTIP CETA» έχει ξεκινήσει και απλώνεται ταχύτατα στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χάρης Τζαμακλής υποβάλλει έκκληση προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προκαλέσουν την τοποθέτηση των Συμβουλίων για το θέμα και προς την κ. Αντιπεριφερειάρχη να θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ανοιχτή επιστολή του ο κ. Τζαμακλής μεταξύ άλλων τονίζει πως οι συμφωνίες αυτές θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής μας, ανατρέποντας κατακτήσεις δεκαετιών σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. Κάποιοι από τους λόγους που τις καθιστούν απειλή είναι οι: -Ευνοούν χώρες και επιχειρήσεις με μαζική βιομηχανική παραγωγή και είναι καταδικαστικές για χώρες με μικρή παραγωγή, όπως η Ελλάδα, της οποίας απειλείται άμεσα η εγχώρια αγροτική παραγωγή και τα Προϊόντα Ονομαστικής Προέλευσης (ΠΟΠ). Ιδιαιτέρως απειλούν τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι θα αδυνατούν να ανταγωνισθούν τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. -Απορρυθμίζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου για τα αγροτικά προϊόντα (γενετικά τροποποιημένα, επεξεργασμένα με επικίνδυνες χημικές μεθόδους κ.λ.π.), γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών. -Δημιουργείται παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου οι πολυεθνικές εταιρίες θα μπορούν να μηνύουν (!!!!) τα κράτη για πρόκληση ζημιών και να απαιτούν αποζημιώσεις, αν θεωρούν ότι παρεμποδίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημιουργείται μηχανισμός διαμεσολάβησης μεταξύ μεγαλοεπενδυτών και κρατών, ο οποίος όχι μόνον πρόκειται να υπερβεί την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αλλά θα πλήξει με καίριο τρόπο το κράτος δικαίου και το νομικό μας πολιτισμό. -Απειλούν το περιβάλλον, δεδομένου ότι όχι μόνον πρόκειται να ανοίξουν το δρόμο για την εισαγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, αλλά και θα αυξήσουν την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για μεταφορές πολύ μεγάλων αποστάσεων. -Στρέφονται κατά της δημοκρατίας, διότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να αλλάξουν τα συμφωνηθέντα, για τα οποία θα έχει δεσμευθεί η Ε.Ε. Παράλληλα επισημαίνει πως στη Βουλή των Ελλήνων η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αναδείξει το θέμα στο δημόσιο χώρο με κατάθεση ερωτήσεων προς τα αρμόδια υπουργεία με στόχο την ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Προσφάτως μια μεγάλη ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε επιστολή ανησυχίας προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σχετικά με την Συνολική Συμφωνία Οικονομίας και Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) και την προσωρινή της εφαρμογή. Αντικείμενο αυτής της επιστολής, που συνυπογράφεται από κοινοβουλευτικούς – μέλη όλων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ είναι η νομική φύση του κειμένου της CETA και η πιθανή προσωρινή εφαρμογή της, κάτι που θα καθορίσει κατά πόσον τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν λόγο σε αυτήν την πολιτικά ευαίσθητη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Οι συνυπογράφοντες υποστηρίζουμε ότι το κείμενο της CETA πρέπει να θεωρείται ως υποκείμενο στη μικτή αρμοδιότητα ΕΕ και κρατών μελών, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν λόγο και ρόλο και όχι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, που αποκλείει κάθε παρεμβατική δυνατότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Ο Χάρης Τζαμακλής κλείνει την επιστολή ως εξής: «Οι καιροί ου μενετοί. Η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Πιερία θα υποστούν πολλές αρνητικές συνέπειες αν επιβληθούν αυτές οι συμφωνίες. Είναι υποχρέωση όλων μας και ιδιαιτέρως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τοποθετηθούμε».