Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αποκλεισμός για εκατοντάδες παιδιά!

Τα προβλήματα των βρεφονηπιακών σταθμών στο… Ευρωκοινοβούλιοbs

Ερώτηση για τα επείγοντα προβλήματα λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να μείνουν εκτός δημοτικών παιδικών σταθμών φέτος, εκατοντάδες παιδιά.

Επείγοντα ερωτήματα για τη λειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης, καθώς η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησής τους θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών και σε αποκλεισμό εκατοντάδων παιδιών. Στην ερώτηση που κατέθεσαν αναφέρουν: «Σε κίνδυνο θέτει ακόμη και την ίδια τη λειτουργία πολλών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που προβλέπει τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικές και δημοτικές δομές, με πόρους κρατικούς και από το ΕΣΠΑ (93 εκατομμύρια ευρώ για το σχολικό έτος 2016-2017). Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση που προβλέπεται μέσω του προγράμματος δεν θα δίνεται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά απευθείας στον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει τους γονείς στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς πληρώνοντας για μια ακόμη φορά από το ανύπαρκτο υστέρημά τους. Επιπλέον, τα παιδιά λαϊκών οικογενειών ή δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα αποκλείονται καθώς έως και το 100% των θέσεων μιας δομής θα μπορεί πλέον να καλύπτεται από τους δικαιούχους του προγράμματος (αντί του 70% που ίσχυε). Η Ευρ. Επιτροπή σε απάντησή της σε προηγούμενη σχετική ερώτηση ομολόγησε τον περιορισμό των κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στερώντας από εκατοντάδες παιδιά την πρόσβαση σε υποδομές παιδικής φροντίδας και ότι οι λειτουργικές δαπάνες τους δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με βάση τα παραπάνω, η Ευρ. Επιτροπή ερωτάται : -Γιατί επιτρέπει την απευθείας χρηματοδότηση των δικαιούχων και όχι των δομών, κάτι που οδηγεί στην απαξίωση και το κλείσιμο των δημόσιων βρεφικών και παιδικών σταθμών και την αύξηση των κερδών των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο; -Γιατί ενώ μειώνεται η δαπάνη από το ΕΚΤ δεν αναπληρώνονται οι περικοπές από το ΕΤΠΑ καθιστώντας επιλέξιμες τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών;».