Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ενεργοποιείται η προγραμματική σύμβαση

Ένα ακόμη έργο υλοποιείται από την Π.Ε. Πιερίας στο Δήμο Δίου-Ολύμπουεικονα 1

 

Μετά την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου, σε στάδιο υπογραφής σύμβασης βρίσκεται έργο του Δήμου Δίου- Ολύμπου που αφορά την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού από Αγ.Αποστόλους έως Αγ. Παρασκευή της Δημοτικής Κοινότητας Βροντούς. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η συγκεκριμένη εργολαβία προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, έχει αντικείμενο την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης χαλικοστρωμένης οδού από τους Αγ. Αποστόλους έως την Αγ. Παρασκευή της Δημοτικής Κοινότητας Βροντούς. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.100 μέτρα και το πλάτος του έως 5,5 μέτρα. Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή τεχνικών έργων απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (ΚΑΠ) έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, συνοδευόμενη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Δημήτρη Τσιμήτρη και τον Επιστημονικό Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Δημήτρη Ρουκά συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Δίου-Ολύμπου Αθανάσιο Καλαϊτζή, στο σημείο απ όπου θα ξεκινήσει το έργο και συζήτησαν για τεχνικά ζητήματα της εργολαβίας. «Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου για την ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού από Αγ. Αποστόλους έως την Αγ. Παρασκευή της Δημοτικής Κοινότητας Βροντούς. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προχωρά με αμείωτο ρυθμό ουσιαστικές παρεμβάσεις που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Το εν λόγω έργο θα εξυπηρετήσει τον αγροτικό κόσμο της περιοχής διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους. Με συστηματική δουλειά επιδιώκουμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο της Πιερίας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών», δήλωσε σχετικά κ. Μαυρίδου.