Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στα καπνοχώραφα της Πιερίας

Ξεκίνησε το «σπάσιμο του καπνού»CAM04369

Εδώ στην Πιερία καλλιεργούμε μια εκλεκτή ποικιλία ανατολικού τύπου την «ποικιλία Κατερίνης», που θεωρείται από τις πλέον καλύτερες στην κατηγορία των καπνών «γεύσεως», με καλή εμπορική τιμή. Όλοι όμως το ξέρουν ότι δεν είναι εύκολη η καλλιέργεια του καπνού.

Σπάσιμο του καπνού πριν ακόμη βγει ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, στα γόνατα για το πατόφυλλό και διπλωμένος στα δύο για το πρώτο χέρι…όλη η οικογένεια. Η καπνοκαλλιέργεια έδωσε ζωή στα χωριά της Πιερίας και οι παραγωγοί της μπόρεσαν με κόπο φυσικά να αναπτυχθούν οικονομικά και να προσφέρουν την υπεραξία του καπνού στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της περιοχής.
Καλό καλοκαίρι, καλή συγκομιδή και καλό πούλημα.