Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Λίφτιγκ» στην 13η Ε.Ο.

Παρεμβάσεις από την Π.Ε. Πιερίας στην Ε.Ο. Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου1

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στην 13η παλαιά εθνική οδό Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου.

Η συγκεκριμένη εργολαβία προϋπολογισμού 271.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) έχει αντικείμενο την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν σημαντικά τις οδικές συνθήκες ασφάλειας και κυκλοφορίας της οδού Ν. Πλαστήρα και κατ΄ επέκταση της 13ης παλαιάς Εθνικής οδού και περιλαμβάνουν εργασίες κυρίως αποκατάστασης-συντήρησης φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών σε έκταση περίπου 7.500 m2, την ανύψωση φρεατίων και την προσαρμογή αυτών στην στάθμη της οδού καθώς και τον καθαρισμό αυτών, την αποκατάσταση σκυροδετημένων πεζοδρομίων εκατέρωθεν στο ύψος της γέφυρας του ποταμού (Πέλεκα), τον καθαρισμό τάφρων της οδού, την αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας οδού, την τοποθέτηση πινακίδων και τη διαγράμμιση τμήματος της 13ης παλαιάς Εθνικής οδού. Το έργο -που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-η σύμβαση του οποίου υπεγράφη τον Απρίλιο του 2016, με συμβατική δαπάνη 125.714 ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου και μέχρι το τέλος Απριλίου είχαν πραγματοποιηθεί αποκαταστάσεις ασφαλτικών επιφανειών (με απόξεση, φρεζάρισμα παλαιού φθαρμένου ασφαλτοτάπητα – κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας) σε έκταση 5.132,00m2, επί της οδού Ν. Πλαστήρα (συνέχεια προηγούμενης εργολαβίας). Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εργασίες ανύψωσης φρεατίων και προσαρμογή αυτών στη στάθμη της οδού, η διαγράμμιση του άξονα και των διαβάσεων επί της οδού Ν.Πλαστήρα σε όλο το μήκος αυτής καθώς και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις ασφαλτικών επιφανειών σε έκταση 2.300 m2, επί της 13ης παλαιάς Εθνικής οδού. Συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα αφορά αποκατάσταση της οδού μετά τον οικισμό του Σβορώνου και το δεύτερο τμήμα αφορά αποκατάσταση ασφαλτικών στη διασταύρωση της Νεοκαισάρειας. Τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στο τμήμα της 13ης παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου, μετά τον οικισμό του Σβορώνου επιθεώρησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ.Σοφία Μαυρίδου, που μετέβη στο σημείο και διαπίστωσε τον ικανοποιητικό ρυθμό της πορείας του έργου που θα διασφαλίσει ασφαλείς τις μετακινήσεις και θα βελτιώσει τις οδικές υποδομές της Πιερίας. Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν αποκατάσταση πεζοδρομίων εκ΄ σκυροδέματος εκατέρωθεν στο ύψος της γέφυρας του λευκού ποταμού (πέλεκα), εργασίες αποκατάστασης τμημάτων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας οδού και συμπλήρωσης νέων στηθαίων, εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και τέλος εργασίες διαγράμμισης του άξονα της 13ης παλαιάς εθνικής οδού περιορισμένου μήκους σύμφωνα με τα διατιθέμενα κονδύλια του έργου και προβλέπεται να ολοκληρωθούν άμεσα.