Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πολυ-ρομπότ για… μάθημα!

Άλλη μια διάκριση για τα εκπαιδευτήρια «Πλάτων»rob

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκαν στα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» ότι το ευρωπαϊκό έργο Comenius «Karel – Autonomous Robot for Enhancing Learning» στο οποίο συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια τα έτη 2013 – 2015, επιλέχτηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως «ιδιαίτερα επιτυχημένο».

Στο πλαίσιο του έργου οι εκπαιδευτικοί Σπυρίδων Μπλάτσιος και Φιλάρετος Παπαβραμίδης, καθώς και ομάδα μαθητών των εκπαιδευτηρίων ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός αυτόνομου ρομπότ, από μηδενική βάση, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των μαθητών στην Πληροφορική, τη Φυσική, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία.
Η διάκριση απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέδια που έχουν ξεχωρίσει για τον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματα ή και τη δημιουργική τους προσέγγιση και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή του έργου ως «ιδιαίτερα επιτυχημένου» έγινε με βάση μια διαδικασία επιλογής σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα, τη συνάφεια και τα αποτελέσματα του έργου.
Ως συνέπεια αυτής της επιλογής, στο έργο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προβολή και αναγνώριση στις ιστοσελίδες και τις σελίδες των κοινωνικών μέσων της Ευρωπαϊκής επιτροπής, σε καμπάνιες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και κατά την προετοιμασία τεκμηρίωσης για συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.