Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Συρρικνώνει υπηρεσίες, εξυπηρετεί τα μνημόνια

Η Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας για τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

22jAhdp06f0yQzcU9xfC

Την αντίθεσή της στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκφράζει η ΛΑ.ΣΥ. Κεντρικής Μακεδονίας, αφού θεωρεί οτι βασικός του στόχος είναι να προετοιμάσει τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την ενσωμάτωση των αλλαγών του νέου «Καλλικράτη» που έρχεται, τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο οι οποίες περιλαμβάνονται στα «μνημόνια», παλιά, νέα και «συμπληρωματικά», καθώς και το νέο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού και των υπηρεσιών της.

Ο νέος Ο.Ε.Υ., τονίζει η ΛΑ.ΣΥ., με την ενίσχυση της επιτελικότητας στην διοίκηση των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., εντάσσεται στην πολιτική του μικρότερου και ευέλικτου κράτους-στρατηγείου και θεματοφύλακα των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων. «Αυτός αποτελεί κοινό τόπο όλων των κομμάτων και όλων των Περιφερειακών Αρχών και των παρατάξεων που κινούνται με κριτήριο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτό άλλωστε ο νέος Ο.Ε.Υ είχε την ανοιχτή στήριξη της παράταξης «Πολίτες-Μπροστά»-Παυλίδου (Ποτάμι) και συμβούλων της Παράταξης «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια»- Ιωαννίδης (ΝΔ).» Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «οι σαφείς αναφορές του νέου Ο.Ε.Υ. για την στενότερη συνεργασία της Π.Κ.Μ. με τους μηχανισμούς της κυβέρνησης και της ΕΕ δεν αφήνουν καμιά αυταπάτη για το περιεχόμενο και τις προτεραιότητές του. Η κυβέρνηση, η διοίκηση της ΠΚΜ και τα κόμματα που τους στηρίζουν, επιδιώκουν να φτιάξουν ένα δημόσιο που οι εργαζόμενοι και οι Υπηρεσίες να μπουν στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων, της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας τους, των πολιτικών που τους υπηρετούν. Στις επιδιώξεις επίσης, σύμφωνα με τη ΛΑ.ΣΥ. είναι η συρρίκνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις «λαϊκές ανάγκες», αλλά και ένα προσωπικό που θα υπηρετεί αυτές τις πολιτικές «όσο γίνεται πιο πειθαρχημένα» Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται, υποστηρίζει η ΛΑΣΥ ότι η Τοπική Διοίκηση μέσω και του «Καλλικράτη» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού κράτους, υπηρετεί τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμά οτι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας: -Διέπεται από τη λογική της «απόδοσης των πόρων» και της «απόκτησης εσόδων», στο όνομα της «οικονομικότητας» και των «περιορισμένων πόρων», που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΚΜ. Είναι ολοφάνερος ο προσανατολισμός στα έσοδα από φόρους, τέλη και δικαιώματα αλλά και την λεγόμενη αξιοποίηση της περιουσίας της που σημαίνει και παραχώρηση εκτάσεων! Οι προθέσεις της διοίκησης της Περιφέρειας δεν μπορούν να κρυφτούν αφού, μαζί με όλους τους Περιφερειάρχες έχει δώσει δείγματα γραφής με την αποδοχή της μείωσης των Κ.Α.Π., την δυνητική εκχώρηση των αποθεματικών και των διαθέσιμων για την πληρωμή των δανειστών και πρόσφατα της μεταφοράς της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους Κ.Α.Π. -Δημιουργεί νέα αυτοτελή Διεύθυνση για την «Υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας», (καταργείται η διεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη), που όπως αναλύει, θα φροντίζει για «την ανεύρεση τρόπων και μηχανισμών χρηματοδότησης», για την «ενίσχυση με πόρους», για την «διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχής οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις». Θα λειτουργεί επίσης ως «αποθετήριο μελετών (κλαδικών και άλλων) που μπορούν να κάνουν χρήση οι επιχειρήσεις»!!!. Αναλαμβάνει μέχρι και τη δουλειά του «ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης», που ως τώρα κάνουν οι Τράπεζες, ενώ συστήνεται και ειδικό τμήμα ένταξης στα ευρωενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης. Αναλαμβάνει δηλαδή, το ρόλο να υποτάξει και με τη στήριξη των μηχανισμών της ΠΚΜ ακόμα περισσότερο την εκπαίδευση και την έρευνα στις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. -Προωθεί τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Οι λεγόμενες ΣΔΙΤ, για τις οποίες οι υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν!!!, είναι στην προμετωπίδα της, ως εργαλείο πληρέστερης εκμετάλλευσης του πλούτου και των υποδομών της περιοχής από το μεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος της τσέπης και της ζωής του λαού. -Δίνει προτεραιότητα στη λειτουργία του ανταγωνισμού στο εμπόριο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προδιαγράφοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή πολιτικών, που ισοπεδώνουν εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενούς, όπως η απελευθέρωση ωραρίου καταστημάτων, οι λεγόμενες απελευθερώσεις επαγγελμάτων κλπ, ενώ με ειδική πρόβλεψη, που αποτυπώνεται στον Ο.Ε.Υ., ενσωματώνεται ο νέος ρόλο της Περιφέρειας στην πολιτική νομιμοποίηση και επικύρωση των ομαδικών απολύσεων, που προωθούνται από κυβέρνηση και Ε.Ε. Τέλος, η ΛΑ.ΣΥ. υποστηρίζει, οτι με τον νέο Ο.Ε.Υ. εντείνεται η εγκατάλειψη των φτωχομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων από την Π.Κ.Μ. και τις υπηρεσίες της, συμβάλλοντας στο παραπέρα ξεκλήρισμά τους, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες στρατηγική στόχευση της Ε.Ε και την υπηρετούν διαχρονικά όλες οι έως και σήμερα κυβερνήσεις, για την συγκέντρωση της γης, της φυτικής και ζωικής παραγωγής σε λίγα χέρια. Παράλληλα, ενισχύει τις λεγόμενες «αγροτοδιατροφικές συμπράξεις» και δημιουργεί το Τμήμα Προβολής αγροτικών προϊόντων για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των καπιταλιστών που εμπλέκονται στον αγροτοδιατροφικό τομέα.