Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες

Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας πριν το δημόσιο1

Την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα αποδεικνύει την προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εσωτερικών.

Στην ερώτηση που συνυπογράφει και η βουλεύτρια Πιερίας Μπέττυ Σκούφα, επισημαίνεται η αναγκαιότητα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, που περιλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Οι αλλαγές στο νόμο
Όπως αναφέρουν οι βουλευτές «επειδή, το άρθρο 26 του προσφάτως ψηφισμένου νόμου 4369/16 τροποποιεί το άρθρο 98 του Υπαλληλικού κώδικα καθώς και το άρθρο 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που ρυθμίζουν θέματα βαθμολογικής ένταξης.
Επειδή, το άρθρο 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, ορίζει ότι: «6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Επειδή, από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω διάταξης προκύπτει η ανάγκη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, αλλά αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να επιλύσει το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί εδώ και καιρό;
-Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα εκτιμά ότι θα επιλυθεί το επείγον αυτό ζήτημα;