Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Το υποσχέθηκαν, αλλά δεν… το έδωσαν!

Ακόμα περιμένουν το ανταποδοτικό τέλος Αιολικών Πάρκων σε Βρύα, Ρητίνη και… στην υπόλοιπη (ορεινή) Ελλάδαanemogen2_0

Αν και η νομοθετική ρύθμιση υπογράφτηκε από τον Φλεβάρη, το ανταποδοτικό τέλος ουδέποτε καταβλήθηκε

Με ερώτησή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (μεταξύ αυτών και ο Κ. Κουκοδήμος), επανέρχονται στο ζήτημα της αποπληρωμής του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 13.000.000 ευρώ, στους οικιακούς καταναλωτές ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας.

Άλλα 20.000.000 ευρώ από ανταποδοτικό τέλος Αιολικών Πάρκων, θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, στους δήμους που φιλοξενούν εντός των ορίων τους Αιολικά Πάρκα. Σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται η παρακράτηση ποσών ύψους 1% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα Αιολικά Πάρκα από τον ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο, καθώς και ποσών ύψους 1,5% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα αιολικά πάρκα, υπέρ των φιλοξενούντων Δημοτικών Αρχών.
Συνολικά 107 δήμοι σε όλη την Ελλάδα περιμένουν να μοιραστούν ένα ποσό που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στο Δήμο Κατερίνης, αντιστοιχεί ένα ποσό λίγο περισσότερο από 18.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που ανταποδοτικά θα έπρεπε να «επιστραφεί» μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ στους κατοίκους της Βρίας και της Ρητίνης (για τα έτη 2010-2014) ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνουν στο κείμενο της ερώτησής τους, οτι σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού για το θέμα στις 10 Μαρτίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η διάθεση των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ που βρίσκονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες για τα έτη 2010-2014 έχει υπογραφεί, ενώ τα επιμερίσαντα ποσά που παρακρατήθηκαν από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και – στην περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών – από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ και θα αναρτηθούν σε Πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την σχετική απόφαση να προβλέπει διορία ενός μηνός για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.»
Δεδομένου του ότι, μετά την παρέλευση σχεδόν τριών μηνών από την γραπτή σας απάντηση του υπουργού και ενώ έχει αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, δεν έχουν ακόμη καταβληθεί τα ποσά στους δικαιούχους, οι βουλευτές της ΝΔ ρωτάνε γιατί δεν έχουν καταβληθεί ακόμα και αν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα πιστωθούν τα ανάλογα ποσά στους κατά νόμο δικαιούχους