Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Δίγλωσση εκπαίδευση, ένα βήμα μπροστά

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» στο Gaziantep της Τουρκίας1

Το Δημοτικό σχολείο ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + ΚΑ2 με τίτλο: «Δίγλωσση Εκπαίδευση, Ένα Βήμα Μπροστά» και διάρκεια δύο έτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικοί του σχολείου ταξίδεψαν στο Gaziantep της Τουρκίας για να συμμετέχουν στη συνάντηση εργασίας με τους εταίρους από τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Πολωνία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του προγράμματος, που αφορά τη δίγλωσση εκπαίδευση με τη μέθοδο CLIL και ανταλλάχθηκαν ιδέες. Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Κατά τη διαμονή έγινε συνδιδασκαλία σε δημοτικά σχολεία της πόλης Gaziantep. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με το Διεθνές συνέδριο στην Πολωνία .