Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Επιμορφωτικό ταξίδι στην Εσθονία

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κορινούuntitled

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τρίτο επιμορφωτικό ταξίδι του 12/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κορινού στο Paikuse Pohikool – Parnu της Εσθονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «The European express. Everybody on board!»

Η αποστολή του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κορινού που συμμετείχε στην συνάντηση αποτελούνταν από τη συντονίστρια του προγράμματος Ευανθία Τσιαλού, εκπαιδευτικό αγγλικής και τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής Μιχάλη Σιδηρόπουλο και Ανατολή Ναζαρίδου. Το πρόγραμμα Erasmus + αφορά στην εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (Multiple Intelligences theory) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποτελεί σύμπραξη πέντε χωρών: Ελλάδας, Γαλλίας, Τουρκίας, Eσθονίας και Ρουμανίας. Η αποστολή του Δημοτικού Σχολείου Κορινού έτυχε ιδιαίτερα θερμής φιλοξενίας από τους οικοδεσπότες και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει με τους εταίρους απόψεις σε ζητήματα καινοτόμων διδακτικών πρακτικών διδασκαλίας εφαρμόζοντας τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, να πληροφορηθεί για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, να γνωρίσει τα κυριότερα αξιοθέατα του Parnu και πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στον Κορινό, τον Οκτώβριο του 2016.