Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες

Νέα δομή για τους αποφοίτους με νοητική υστέρηση και αυτισμό ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑBettySkoufa5

Τη δημιουργία μιας νέας δομής στην οποία θα μπορούν να συνεχίζουν οι απόφοιτοι από τα ΕΕΕΕΚ, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τον Υπουργό Παιδείας, μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Μπέττυ Σκούφα.

Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους, οι απόφοιτοι με νοητική υστέρηση και αυτισμό δεν έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο δημόσιο φορέα αφού δεν υφίσταται, παράγοντας που είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωσή τους και την κοινωνικοποίησή τους. Οι βουλευτές χαρακτηρίζουν την ανάγκη αυτή ως «ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που αφορά την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές» των ατόμων με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Στο κείμενο της ερώτησής τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν: «Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, στα οποία φοιτούν μαθητές με νοητική στέρηση και αυτισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε κάποιον άλλο δημόσιο φορέα, καθώς δεν υφίσταται κάποια αντίστοιχη δομή. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να διακόπτεται η επαγγελματική τους κατάρτιση και η εκμάθηση δεξιοτήτων αλλά και η προετοιμασία για την αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση και την κοινωνικοποίησή τους. Παράλληλα, είναι σίγουρο ότι η παραμονή τους στο σπίτι θα επιδεινώσει την κατάστασή τους. Επειδή πρόκειται για ζήτημα εξαιρετικά ευαίσθητο, καθώς αφορά την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές των παιδιών με ειδικές ανάγκες, κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση μιας νέας δημόσιας δομής που θα υποδέχεται τους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ για να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. Μέχρι την ίδρυση όμως και τη λειτουργία της νέας αυτής δομής, που απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προτείνεται η παράταση φοίτησης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ για την επόμενη σχολική χρονιά. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: -Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να δοθεί μία οριστική λύση για τη συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και να δημιουργηθεί μία νέα δομή για τον σκοπό αυτό; -Αν προτίθεται να εκδώσει απόφαση παράτασης φοίτησης όλων ανεξαιρέτως των αποφοίτων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ για την επόμενη σχολική χρονιά;»