Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Φορείς σε… «ασφυξία»

Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών1

Την χρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και την μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τη λήψη μέτρων ώστε να λυθεί επιτέλους το εργασιακό πρόβλημα των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, αλλά και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ζητούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Μπέττυ Σκούφα.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας και της κατάρρευσης, καθώς λειτουργούν χωρίς κανέναν πόρο, αφού η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο έχει μείνει στα χαρτιά. Όπως καταγγέλλει ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΦΔΠΠ, οι 380 εργαζόμενοι παρέμειναν για πολλοστή φορά απλήρωτοι επί μήνες, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας, αφού πολλοί εξ αυτών εργάζονται για 10 ή και περισσότερα χρόνια στους φορείς διαχείρισης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Παρά τις αντιξοότητες, είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των φορέων διαχείρισης, καθώς χωρίς την αυταπάρνηση και το φιλότιμό τους, οι ΦΔΠΠ θα είχαν προ πολλού καταρρεύσει.

Στα πρόθυρα οικονομικής ασφυξίας
Πέραν των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, σταδιακά σταματούν κρίσιμες λειτουργίες των ΦΔΠΠ όπως για παράδειγμα η φύλαξη και οι πάσης φύσεως μετακινήσεις για επιστημονική παρακολούθηση, αυτοψίες και καταγγελίες. Συν τοις άλλοις, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη νέα προγραμματική περίοδο (ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014 – 2020), παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πόροι για αυτού του είδους τις διαχειριστικές δράσεις, ενώ παράλληλα θα αποτελούσε και μια άμεση διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο.
Από το Νοέμβριο του 2014 έχει ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρμόδιο υπουργείο, Σύλλογος Εργαζομένων, Φορείς Διαχείρισης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις) ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ομόφωνο πόρισμα που προέκυψε από τον Εθνικό Διάλογο έχει αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης αρμόδιας επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να λυθεί επιτέλους το εργασιακό πρόβλημα των εργαζομένων, με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου;
-Ποιες ενέργειες θα προωθήσει προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό;
-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της θεσμοθέτησης του Εθνικού Συστήματος-Προστατευόμενων Περιοχών, αξιοποιώντας το πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου;
-Προτίθεται να καταργήσει τις διατάξεις του Ν. 4109/2013, βάσει των οποίων καταργούνται και συγχωνεύονται οι Φορείς Διαχείρισης;
-Πότε θα ανοίξει η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014–2020 για την υποβολή προτάσεων από τους Φορείς Διαχείρισης;