Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Καθαρισμός καναλιών

Αγρόκτημα Δίου και Βαρυκού1

Σε εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης των καναλιών στις Δ.Ε. Δίου και Λιτοχώρου προχώρησε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου, σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και πρόκειται για την πρώτη παρέμβαση στα κανάλια που γίνεται μετά από τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση της ανεπτυγμένης βλάστησης και των φερτών υλικών (λάσπης, μπάζων), εξαιτίας των οποίων τα κανάλια είχαν χάσει τη λειτουργικότητά τους, προκαλώντας συχνά σοβαρά προβλήματα και ζημίες στις γύρω καλλιέργειες. Ο καθαρισμός ξεκίνησε από την περιοχή Βάθες στο αγρόκτημα Βροντούς και επεκτάθηκε μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, σε συνολικό μήκος 2.800 μέτρων. Συνεχίστηκε στην τοποθεσία Ποτόκι του Δίου μέχρι και την περιοχή Σμίξη του Βαρυκού Λιτόχωρου (Κανάλι Πλατανακίων), σε συνολικό μήκος 3.500 μέτρων. Κατά μήκος του καναλιού καθαρίστηκαν τα παρακάναλα, στις περιοχές Σκανταλιάρα και Μέλια, που ήταν πλήρως εγκαταλειμμένα και αβαθή, χωρίς να εξυπηρετείται πλέον ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάστηκαν. «Αντιλαμβανόμενοι, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος, ότι η συντήρηση των καναλιών είναι μέγιστης σημασίας για λόγους θωράκισης των καλλιεργειών από πλημμύρες, παραδίδονται στους καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής τα κανάλια λειτουργικά», αναφέρει σχετική ενημέρωση του Δήμου Δίου Ολύμπου, στην οποία σημειώνεται οτι οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά το καλοκαίρι, με τη συντήρηση του Βαφύρα.