Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κλιμακώνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Συνεχίζουν την αποχή (και) οι δικηγόροι της ΚατερίνηςIMG_8391

Τη συνέχιση της αποχής τους (η οποία ήδη έχει συμπληρώσει 6 μήνες) αποφάσισαν οι δικηγόροι της χώρας μας, μετά και την πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων η οποία εξέτασε όλα τα δεδομένα μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου.

Σε πρώτη φάση, η αποχή παρατείνεται έως τις 17 Ιουνίου, με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών. Η Ολομέλεια των Προέδρων αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις με «στοχευμένες δράσεις» από 18 Ιουνίου, απέχοντας από διοικητικές υποθέσεις φορολογικές, τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής)
Επίσης θα απέχει από:
-ποινικές υποθέσεις, φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές
-την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής),
-την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή).
-δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΠΥ όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή ανακόπτων
-άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του (προσβολή των εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ενώπιον του ΣτΕ, και υποστήριξη των συναδέλφων κατά την άσκηση ατομικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά ατομικών πράξεων).
- Αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.).
Τέλος, η Ολομέλεια εμμένει στην θέση της για την ικανοποίηση των προτάσεων – αιτημάτων – διεκδικήσεων του σώματος, όπως τέθηκαν στον Υπουργό από τη Συντονιστική Επιτροπή.