Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

2.500.000 ευρώ για δομές αστέγων

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του νέου ΕΣΠΑipnotirio

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι δήμοι και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας καθώς και ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τη συνέχιση λειτουργίας των δομών αστέγων με 2.550.000 ευρώ στηρίζει για τα επόμενα τρία χρόνια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020). Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση των δομών, που είναι κυρίως δημοτικές, ήδη υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η χρηματοδότηση των δομών αστέγων γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στην «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι Δήμοι και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας, αλλά και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να χρηματοδοτηθούν. Η πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση για τρία χρόνια δομών όπως «Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» και «Υπνωτήρια», τα οποία έχουν νομίμως συσταθεί και αδειοδοτηθεί. Σε κάθε Δήμο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία δομή ανά είδος. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης. Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δομών των δύο κατηγοριών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης σε τοπικό επίπεδο, και με την τοπική κοινότητα ευρύτερα, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. «Στόχοι της πρόσκλησης που προκηρύξαμε είναι η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωφελούμενοι των προκηρυσσόμενων πράξεων είναι οι άστεγοι και υπολογίζουμε πως οι δομές που θα χρηματοδοτηθούν υποστηρίζουν περίπου 420 συμπολίτες μας που είναι σε απόλυτη ένδεια», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

4,4 εκατομμύρια για τις δομές παροχής βασικών αγαθών
Στην ενίσχυση των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της προκήρυξης για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών με συνολικό προϋπολογισμό 4.410.000 ευρώ, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών γίνεται μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι φορείς που καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι και ο τρόπος λειτουργίας των δομών που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, που πήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Καλούμε τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και κοινωνικών φαρμακείων, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία των δομών και βέβαια την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα που βιώνουν το σκληρότερο πρόσωπο της κρίσης. Δήμοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΝΠΙΔ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την ευκαιρία να εντάξουν τη χρηματοδότηση των δομών τους και να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια. Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που πλήττονται ή απειλούνται από αυτά τα φαινόμενα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και λήγει στις 15 Ιουλίου 2016.