Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οι επιπτώσεις από την παραγωγή βιοαερίου

Ημερίαδα από την Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ10604067_1062351720500936_4650873186255179500_o

Την Τρίτη 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο της Π.Ε. Πιερίας ανοικτή συζήτηση με θέμα «Η παραγωγή βιοαερίου και οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία».

Πρόκειται για μια συνεργασία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την εταιρία Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ με σκοπό την ενημέρωση φορέων, επιχειρήσεων αλλά και πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε θέματα που αφορούν την παραγωγή βιοαερίου σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο εφαρμόζοντας συμμετοχικές διαδικασίες «κοινωνικής καινοτομίας». Η εκδήλωση είναι η αρχή μιας σειράς δράσεων στο πλαίσιο του έργου ISABEL “Triggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovation” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζει η εταιρία Q-PLAN Διεθνής Συμβουλευτική ΕΠΕ.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και Πρόεδρος Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. κα Μαυρίδου και σ’ αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών παραγωγής βιοαερίου, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα, μηχανικοί και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.