Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Καμιά απάντηση από την ΕΥΔΕ

Αγνοεί την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα η ΕΥΔΕ για τον κόμβο του Αιγινίου

Για πλήρη απαξίωση του δημοκρατικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ζήτημα του κόμβου Αιγινίου, κάνει λόγο η Παράταξη της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφήνοντας αιχμές για την ΕΥΔΕ και τη στάση της έναντι της «κατασκευάστριας εταιρείας»

Η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών/ΤΚΕ ως αρμόδια κρατική υπηρεσία επί του οδικού δικτύου έχει την ευθύνη για τις εργασίες στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πιερίας, το οποίο έχει εκχωρηθεί για εκμετάλλευση στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. με την συνακόλουθη, γνωστή επιβάρυνση των κατοίκων με πολλαπλά διόδια.

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα, απεύθυνε τον Μάρτιο αίτηση προς την υπηρεσία, με την οποία ζητούσε στοιχεία σχετικά με την απόφαση και υλοποίηση της κατεδάφισης του ανισόπεδου κόμβου Αιγινίου. Σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία (Ν.3242/2004,Άρθρο 6) η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εντός 50 ημερών. «Ωστόσο, παρά την υπέρβαση του διαστήματος αυτού καμία ενημέρωση δεν έχουμε λάβει από την πλευρά της υπηρεσίας», υποστηρίζει η Ριζοσπαστική Ενότητα «Η στάση αυτή αποδεικνύει την πλήρη απαξίωση του δημοκρατικού ελέγχου και της κοινωνικής λογοδοσίας», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, καταγγέλλοντας «την άρνηση μιας δημόσιας υπηρεσίας να απαντήσει σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη παράταξη για ένα θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της και αφορά άμεσα δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Πιερίας.» Η Ρ.Α.Ε. τονίζει οτι η άρνηση αυτή αφήνει πολλά ερωτηματικά σχετικά με την απόφαση που πάρθηκε για τον κόμβο του Αιγινίου «και το αν υπάρχει μεροληψία που τελικά πιθανόν ευνοεί την επιχείρηση εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου.» Από την πλευρά της διαβεβαιώνει οτι θα επιμείνει μέχρι να δημοσιοποιηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς θεωρεί ότι στο θέμα του οδικού δικτύου της Πιερίας υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος.

Ερωτήσεις χωρίς… απάντηση Αξίζει να σημειωθεί οτη Ρ.Α.Ε. είχε καταθέσει στην ΕΥΔΕ γραπτώς τις ερωτήσεις της σε σχέση με τον κόμβο, από τις 22 Μαρτίου 2016. Συγκεκριμένα, ζητούσε σαφείς απαντήσεις για τα παρακάτω: -Με βάση ποια στοιχεία η υπηρεσία σας έκρινε τον ανισόπεδο κόμβο Αιγινίου ως εξαιρετικά επικίνδυνο; -Εάν η υπηρεσία σας, διαπίστωσε όντως την επικινδυνότητα του ανισόπεδου κόμβου, προχώρησε σε μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας; -Με βάση ποια μελέτη έγινε η ανατίναξη της γέφυρας; -Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της ανατίναξης; -Ποιος χρηματοδότησε την ανατίναξη του έργου; -Ποια ήταν η συμμετοχή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην καταστροφή ενός έργου, το οποίο εκτελέστηκε με χρήματα του Ελληνικού Λαού; -Ποια είναι η θέση της υπηρεσίας σας για την καθαίρεση της μιας εξόδου για τον Μακρύγιαλο σε σχέση με τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο του Κορινού;