Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα και την εθνική τουριστική πολιτικήφωτο αρχείου

Ερώτηση με την οποία ζητούν ενημέρωση για την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στη θάλασσα από τις περιφέρειες της χώρας, τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την πορεία για τη δημιουργία υποδομών μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με κονδύλια που έχουν εγκριθεί, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η Βουλεύτρια Πιερίας Μπέττυ Σκούφα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat κατά το έτος 2006 τα εν δυνάμει έσοδα από τουριστικό προϊόν για ΑμεΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο κυμαίνονταν μεταξύ 83 δισεκατομμυρίων έως 166 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα είναι ζήτημα που αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί συνταγματικό δικαίωμά τους» τονίζουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές στην ερώτηση τους προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας και Υποδομών. Στο κείμενο της ερώτησής τους, αναφέρουν: «Η μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη seatrac για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στο υδάτινο περιβάλλον, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί με τη συμμετοχή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και η οποία έχει κατοχυρωμέναδιπλώματα ευρεσιτεχνίας σε Ελλάδα και διεθνώς, αποτελεί την μοναδική τέτοιου είδους υποδομή σε παγκόσμια κλίμακα και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας δεδομένης και της απουσίας αντίστοιχων υποδομών στις χώρες του εξωτερικού. Η καινοτομία του προϊόντος seatrac, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας του περιφερειακού Πανεπιστημίου Πατρών, η εξέλιξη του ερευνητικού προϊόντος σε εμπορικό προϊόν, η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από τα δικαιώματα χρήσης των ευρεσιτεχνιών,η υγιής επιχειρηματικότητα με άμεση κοινωνική ανταποδοτικότητα νέων Ελλήνων επιστημόνων που συνεπάγεται και την παραμονή τους στον ελλαδικό χώρο, συναποτελούν ένα πρότυπο μίγμα δράσεων και αποτελεσμάτων που μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Ταυτόχρονα από απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια προηγούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου προκύπτειότιέχουνήδη σταλεί σε όλες τις Ειδικές ΥπηρεσίεςΔιαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στη δημιουργίατουριστικού προσβάσιμουπροορισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας με πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται προτάσεις 8.000.000€ αθροιστικά για υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την ενημέρωση και προβολή τουριστικά προσβάσιμων προορισμών. Επειδή το Άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίαέχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, τηνπροεπαγγελματική τους εκπαίδευση, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τηνένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας» Επειδή ο ελληνικός τουρισμός καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο αποδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες, εφόσον αξιοποιούνται όλα τα συγκριτικάπλεονεκτήματα της χώρας Επειδή ήδηπροβλέπεται σημαντικότατο κονδύλι για υποστηρικτικές δράσεις προβολής και ενημέρωσης για την προσβασιμότητα Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί -Ποιες και πόσες από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας έχουν ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες προτάσεις που τους έχουν αποσταλεί από την ΕΥΣΕΥΤ; -Πόσες και ποιες εκ των δεκατριών Περιφερειών της χώρας έχουν αξιοποιήσει εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στη θάλασσα; -Με ποιο τρόπο σχεδιάζεται ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο να εξασφαλίζεται ισότιμα σε όλη την Επικράτειαη προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη θάλασσα; -Πώς θα ενισχυθεί περαιτέρω το σχετικό ερευνητικό έργο των Ελληνικών Πανεπιστημίων; -Έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού η τοποθέτηση των απαιτούμενων υποδομών για την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα και έχουν εκτιμηθεί τα δυνητικά έσοδα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από την δημιουργία και προβολή των υποδομών αυτών; -Πώς θα διασφαλισθεί ότι θα υλοποιηθούν οι απαιτούμενες υποδομές ανά την επικράτεια και δεν θα υλοποιηθούν μόνο οι υποστηρικτές ενέργειεςσχετικά με την ενημέρωση και προβολή του τουριστικά προσβάσιμου προορισμού;»