Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη

Πρόγραμμα Erasmus+ στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ1 Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετέχουν ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, KA2 με τίτλο: «Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη» διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Perisoru της Ρουμανίας από τις 9 έως τις 13 Μαΐου η 3η διακρατική συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή και των υπόλοιπων εταίρων, όπως της Βουλγαρίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Στόχος της τρίτης συνάντησης ήταν η εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL στη βάση του θέματος «Επιστημονική έρευνα –ανάπτυξη– νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας» και η ανταλλαγή ιδεών αναφορικά με αυτό.
Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για το διάστημα 3–7 Οκτωβρίου στην πόλη Silale της Λιθουανίας με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις έξι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.