Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δύναμη βελτίωσης του συστήματος Υγείας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτώνnosileutes

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή-τριας εορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο την 12η Μαΐου, ημέρα επετείου της γέννησης της Φλοράνς Νάιτιγκεϊλ, της πρώτης Νοσηλεύτριας που έθεσε τις βάσεις της επιστημονικής Νοσηλευτικής και κατέστησε το νοσηλευτικό έργο ως κοινωνικό λειτούργημα.
Πρόκειται για μια ημέρα εορτασμού αφιερωμένη στους χιλιάδες Νοσηλευτές-τριες ανά τον κόσμο που ασχολούνται καθημερινά με το Σύστημα Υγείας και στην ανεκτίμητη προσφορά τους στην κοινωνία. Αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής των Νοσηλευτών-τριών στο δύσκολο έργο που επιτελούν.
Η Νοσηλευτική αποτελεί ένα επάγγελμα εντός του Υγειονομικού Συστήματος το οποίο εστιάζεται στη φροντίδα του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η υγεία σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της καθώς και στο να προαχθεί η ευεξία και η ποιότητα ζωής. Ως επιστήμη υγείας ποτέ πριν στο παρελθόν δεν αντιμετώπιζε τόσες προκλήσεις όσες σήμερα, στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της εξειδίκευσης και των συνεχών αμφισβητήσεων και μεταρρυθμίσεων των συστημάτων φροντίδας υγείας. Η Νοσηλευτική επιστήμη έχει καταφέρει να διεκδικήσει και να αναδείξει τα τελευταία χρόνια την επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσία της στον χώρο της υγείας και συνεχίζει δυναμικά να διεκδικεί την αυτονομία της με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας.
Οι Νοσηλευτές-τριες διαδραματίζουν έναν ρόλο πολύ απαιτητικό αλλά και ευαίσθητο και διαφοροποιούνται από τους άλλους επαγγελματίες υγείας μέσω της προσέγγισής τους στην φροντίδα του ασθενή και στο πεδίο εφαρμογής του επαγγέλματός τους. Κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας και αποτελούν τον απαραίτητο και πολύτιμο συνεργάτη του ιατρού, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν να ενισχύσουν την ψυχολογία του ασθενούς και να στηρίξουν τη θεραπευτική του αγωγή.
Οι Νοσηλευτές-τριες έχουν ανάγκη στήριξης από την πολιτεία και την κοινωνία: επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση, εργασιακή αναβάθμιση, επαρκή στελέχωση, ασφάλεια στην εργασία, διαρκή εκπαίδευση, αξιοκρατία στην εξέλιξη, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους.
Ωστόσο στην βελτίωση και την ανάδειξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, ενεργό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει ο κάθε ένας Νοσηλευτής-τρια σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Προτρέπουμε και ευχόμαστε σε όλους τους Νοσηλευτές-τριες να εμπνευστούν από το φετινό θέμα που προσέδωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) στην Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: «Νοσηλευτές: Μια Δύναμη για την Αλλαγή: Βελτιώνοντας την αντοχή του συστήματος υγείας.»
Ο εκτελών χρέη Διοικητή
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Ελένη Φωτιάδου