Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Απρόθυμες» οι τράπεζες

Ερώτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά συνυπογράφει η βουλευτής Μπέττυ Σκούφαστο

Μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι κωλυσιεργίες εκ μέρους των Τραπεζών, οι οποίες δεν συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ζητούν με ερώτηση τους προς τον υπουργό Οικονομίας, βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα.

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση, πολίτες καταγγέλλουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εξυπηρετηθεί ούτε καν τα αιτήματα όσων κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2016. Είναι προφανές ότι η μη συμμόρφωση των τραπεζών με την υποχρέωση να χορηγούν απαρέγκλιτα εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης τα σχετικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, συνιστά εν τοις πράγμασι άρνηση των τραπεζών να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και μη τήρηση του σχετικού νόμου, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ζητούν την παρέμβαση του υπουργού.

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών αλλά και ενώσεων καταναλωτών, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα καθυστερούν δραματικά τη χορήγηση των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών και την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών, που σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α” 90/14.08.2015) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3869/2015, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και την ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΜΠΟ4653Ο7-ΑΥΦ, Αρ. πρωτ.: 133969/οικ.) του Ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία. Επίσης, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από τους πολίτες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εξυπηρετηθεί ούτε καν τα αιτήματα όσων κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2016. Είναι προφανές ότι η μη συμμόρφωση των τραπεζών με την υποχρέωση να χορηγούν απαρέγκλιτα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης τα σχετικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, συνιστά εν τοις πράγμασι άρνηση των τραπεζών να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και μη τήρηση του σχετικού νόμου. Με δεδομένο ότι αυξήθηκε αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνυποβάλλει ο οφειλέτης μαζί με την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών ή/και την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων, και ότι η παράταση που δόθηκε για τους δανειολήπτες (για δάνεια πρώτης κατοικίας) οι οποίοι δεν πρόλαβαν να καταθέσουν δικαιολογητικά, λήγει στις 4 Μαΐου 2016, ενώ η αργία του Πάσχα διαρκεί έως και τις 3 Μαΐου 2016, είναι προφανές ότι το δικαίωμα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών να υπαχθούν στον Ν. 4336/ 2015, τίθεται εν αμφιβόλω. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: -Προτίθεται να λάβει μέτρα για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών εκ μέρους των δανειοληπτών και πέραν της 4ης Μαΐου 2016; -Προτίθεται να λάβει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι κωλυσιεργίες εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίες αίρουν το δικαίωμα υπαγωγής των δανειοληπτών στις ισχύουσες ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων;

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Επιπλέον σε δεύτερη ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνουν την αναγκαιότητα στήριξης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο απασχολεί σήμερα περίπου τρεις χιλιάδες εκατό εργαζόμενους, ενώ εξυπηρετούνται άνω των εβδομήντα χιλιάδων συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές, συνεχίζουν να παρατηρούνται διάφορα προβλήματα με τη λειτουργία του προγράμματος, τα οποία κυρίως σχετίζονται με την έλλειψη, ως πρόσφατα, ενός σχεδιασμού που θα υπερβαίνει την ετήσια διάρκεια και θα έχει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Συνέπεια αυτού είναι η διαρκής παράταση της αβεβαιότητας για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος τόσο από την πλευρά των ωφελούμενων κοινωνικών ομάδων όσο και από τους εργαζόμενους του προγράμματος. Στην ερώτησή τους, αναφέρουν: Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επιτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα εξαιρετικά ωφέλιμο και απαραίτητο έργο πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συντελεί καίρια στην αποφυγή του εγκλεισμού και του στιγματισμού ατόμων που χρειάζονται πρόσθετη και ειδική βοήθεια. Εκτός της λειτουργίας του ως δίκτυ προστασίας για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, το πρόγραμμα συνεισφέρει και στην ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς το κόστος της κλειστής περίθαλψης είναι σαφώς υψηλότερο από αυτό της ανοικτής περίθαλψης και φροντίδας. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες, κατά γενική ομολογία, και καλύπτει βασικές ανάγκες φροντίδας που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει με συστηματικό και πάγιο τρόπο το ελλειμματικά δομημένο κοινωνικό κράτος της χώρας μας. Σήμερα το πρόγραμμα απασχολεί περίπου τρεις χιλιάδες εκατό εργαζόμενους, ενώ εξυπηρετούνται άνω των εβδομήντα χιλιάδων συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με το άρθρο 49 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/4-12-2015), παρατάθηκε η λειτουργία του προγράμματος ως τις 31-12-2016, ενώ με την χρηματοδότηση εξήντα εκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκε καλύπτονται και οφειλές ύψους περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ που είχαν συσσωρευθεί με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επιπλέον, με το άρθρο 5 του ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α΄/15-4-2016) διευκολύνονται οι Ο.Τ.Α. που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» τόσο ως προς την είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όσο και ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη των μεγάλων καθυστερήσεων που ως σήμερα παρατηρούνταν στην καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις θετικές εξελίξεις μπορεί να προστεθεί καταρχήν και η εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για δημιουργία νέου δικτύου πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, το οποίο θα αποτελεί μια μόνιμη δομή φροντίδας συνολικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ηλικιωμένων και συνταξιούχων. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να παρατηρούνται διάφορα προβλήματα με τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία κυρίως σχετίζονται με την έλλειψη, ως πρόσφατα, ενός σχεδιασμού που θα υπερβαίνει την ετήσια διάρκεια και θα έχει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Συνέπεια αυτού είναι η διαρκής παράταση της αβεβαιότητας για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος τόσο από την πλευρά των ωφελούμενων κοινωνικών ομάδων όσο και από τους εργαζόμενους του προγράμματος. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: -Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ενός νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας; -Πως προτίθενται να εντάξουν σε αυτόν το σχεδιασμό το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τρόπο που να μην πλήττεται η λειτουργία του και να εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας των άνω των τριών χιλιάδων απασχολούμενων χωρίς τη βάσανο της ετήσιας ανανέωσης των συμβάσεών τους;