Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στην κυκλοφορία η «εξοδος» στον κόβο Μακρυγιάλου

Από την Μ. Τρίτη

Φωτο αρχείου

Την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 δίνεται στην κυκλοφορία ο κλάδος εξόδου του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από Αθήνα προς Μακρύγιαλο, ανακοίνωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Ο συγκεκριμένος κόμβος ήταν κλειστός λόγω εδαφικής ολίσθησης από τον Μάρτιο του 2015. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν στην ολική ανακατασκευή της ράμπας εξόδου, ήτοι εργασίες αντιστήριξης, χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοποιίας, ασφαλτικών, σήμανσης, ασφάλισης (τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας) και ηλεκτροφωτισμού. Οι υπολειπόμενες επεμβάσεις για την ολοκλήρωση του κόμβου του Μακρυγιάλου θα συνεχιστούν όταν ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις.