Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αιχμές για την επιλογή των διδασκόντων

Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησηςvouli3

 

Για αποκλεισμό διδασκόντων που προτάθηκαν από τους επιστημονικούς υπεύθυνους και τη διοίκηση, αλλά τελικά «κόπηκαν» από την πολιτική ηγεσία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάνουν λόγο οχτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ αυτών και ο Κώστας Κουκοδήμος

Σε ερώτηση που κατέθεσαν προν τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αναπληρωτή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν: Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια βασική αποστολή του είναι και η δημιουργία στελεχών της διοίκησης επιτελικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό διενεργούνται από την ίδρυσή της αδιάβλητοι και ανταγωνιστικοί διαγωνισμοί εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Βασική προϋπόθεση για την άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών και μελλοντικών επιτελικών στελεχών αποτελεί η αξιοκρατική επιλογή των διδασκόντων στη Σχολή. Το σύστημα αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές βελτιώθηκε διαδοχικά από προηγούμενες διοικήσεις της Σχολής και γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η επιλογή των διδασκόντων κατ’ αξίαν αποτελεί άλλωστε και βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη χρηματοδότηση της Σχολής από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια και τη νόμιμη διαχείρισή τους (ΕΣΔΕΚ κλπ.). Έτσι, στη σχετική απόφαση επιλογής διδασκόντων στη Σχολή το 2014 αναφέρεται ρητά (στο υπόψιν3 στοιχείο) η απόφαση του Διευθυντή της Σχολής από το 2012 για τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού. Αντιθέτως, στην πολύ πρόσφατη απόφαση επιλογής διδασκόντων το 2016 από τη σημερινή διοίκηση της Σχολής δεν αναφέρεται τίποτε το σχετικό για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής διδασκόντων. Επειδή πιστεύουμε ότι η διαφύλαξη του κύρους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει ύψιστη σημασία και δεν πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό μικροκομματικών επιδιώξεων, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι διδάσκοντες πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύρος και να επιλέγονται κατ’ αξίαν και όχι με βάση τις σχέσεις τους με τη σημερινή κυβέρνηση. Επιπλέον, η μη χρήση συστήματος αξιολόγησης εκθέτει την κυβέρνησή σας αλλά και τη χώρα μας στους Ευρωπαϊκούς φορείς που χρηματοδοτούν την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, ανακύπτει ακόμη και ο κίνδυνος να θεωρηθούν παράνομες και μη επιλέξιμες οι δαπάνες για τη Σχολή εφόσον η επιλογή των διδασκόντων δεν γίνεται με βάση την αξιολόγησή τους. Ζητούμε λοιπόν να μας πληροφορήσετε για τα εξής: -Γιατί δεν αναφέρεται εφέτος η αξιολόγηση διδασκόντων στην απόφαση επιλογής διδασκόντων; Βασίστηκε η επιλογή των διδασκόντων στην αξιολόγησή τους; -Υπήρξε αποκλεισμός διδασκόντων που προτάθηκαν από τους επιστημονικούς υπεύθυνους και τη διοίκηση αλλά τελικά «κόπηκαν» την τελευταία στιγμή από την ίδια την πολιτική ηγεσία της Σχολής; Έγιναν αποκλεισμοί διδασκόντων παρά την υψηλή αξιολόγησή τους από τους σπουδαστές και με ποια κριτήρια; Ζητούμε να μας καταθέσετε: -Τις αξιολογήσεις των διδασκόντων στη Σχολή κατά τα τελευταία 3 έτη -Την με αριθ. πρωτ. 1951/01-04-2016 επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δ/ντη της ΕΣΔΔΑ με το συνημμένο αρχείο, προτεινόμενων διδασκόντων από ΥΣΕ»